BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kademeli Meclis’te

Kademeli Meclis’te

Anayasa Mahkemesi’nin geçiş süreleri ile ilgili verdiği iptal kararından sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emeklilik Yasa Tasarısı yeniden TBMM’ye gönderildi. Yüksek Mahkeme’nin iptal gerekçeleri doğrultusunda hazırlanan tasarının 24 Mayıs’a kadar kanunlaşması gerekiyor.ANKARA- Anayasa Mahkemesi’nin geçiş süreleri ile ilgili verdiği iptal kararından sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emeklilik Yasa Tasarısı yeniden TBMM’ye gönderildi. Yüksek Mahkeme’nin iptal gerekçeleri doğrultusunda hazırlanan tasarının 24 Mayıs’a kadar kanunlaşması gerekiyor. Anayasa Mahkemesinin 23 Kasım 2001 günü bazı maddelerini iptal ettiği kademeli geçişi düzenleyen emeklilik yasa tasarısının yeniden düzenlenmesi için verilen 6 aylık süre 24 Mayıs’ta doluyor. Emeklik yaşını düzenleyen tasarının 24 Mayıs’tan önce TBMM’den geçmesi ardından, Köşk’ün onayına gönderilmesi ve yine 24 Mayıs’a kadar da Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor. Hükümetin TBMM’ye gönderdiği tasarı, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak emeklilik geçiş sürelerinin yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Tasarının 24 Mayıs’a kadar yasalaşmaması durumunda tıpkı Şartla Salıverme Yasası’nda olduğu gibi ortaya kanuni bir boşluk çıkacak. Yaş farkı giderilecek İptal gerekçeleri doğrultusunda hazırlanan tasarı ile kademelendirmede hizmet süreleri bakımından oransal eşitlik sağlanması ve kadın ve erkek çalışanların asgari emeklilik yaşlarının kademelendirilmesinde kademeler arasındaki farklılığın giderilmesi amaçlanıyor. “Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun Tasarısı” ile sigortalılık süreleri dikkate alınarak emeklilik yaşları yeniden düzenleniyor. Kademeli geçişle ilgili tasarıya daha önce muhalefet partileri “Mezarda emeklilik” olarak nitelendirip, karşı çıkmışlardı. Çeşitli işçi sendikaları da tasarı hazırlanırken, kendi görüşlerinin alınmadığı konusunda sitemde bulunmuşlardı.
Kapat
KAPAT