BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Demirel’in dedikleri

Demirel’in dedikleri

9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, evvelki gün Ankara Hilton’da bir konuşma yaptı. Türkiye’nin geri kalmışlığının birinci sebebi olarak siyasî istikrarsızlığı gösterdi.9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, evvelki gün Ankara Hilton’da bir konuşma yaptı. Türkiye’nin geri kalmışlığının birinci sebebi olarak siyasî istikrarsızlığı gösterdi. Şunları şöyledi (özet): Cumhuriyet’ten bu yana 78 yıl geçti. Bu müddet içinde 12 defa sıkıyönetime başvuruldu. 25 yıl sıkıyönetim ve 15 yıl olağanüstü hâl ile geçti ki toplam 40 yıl eder, Cumhuriyet devrimizin yarısından fazlasıdır. Demirel devam ediyor: İki defa tam, bir defa yarım, 3 askerî müdahale yapıldı (nezaketen darbe demiyor.) 4 Anayasa değiştirdik. Devlete karşı 29 isyan vuku buldu. Anarşi ve terör sebebiyle 70’li yıllarda 6.000, 80 ve 90’lı yıllarda 30.000 vatandaşımız öldü. 14 genel seçim yaptık. 78 yılda 57 hükûmet kurduk ki, hükûmetlerin ömür ortalaması 1.5 yılı geçmez. İstikrarsızlığın yalnız bazı sebeplerini belirtiyor: Yasaların uygulanmaması, suç işleyenin yanına kâr kalması, cezaların ibret-i müessire olmaktan çıkması, uzun süren davalar, sürekli aflar, kolluk kuvvetlerinin hem teknik donanım hem istihbarat bakımından eksiklikleri, hapishanelerin terörist ve suçlu yetiştiren dershanelere dönüşmesi, üniter ve laik Devletin zorlanması... En büyük ve en akılcı, en verimli olan yatırımın eğitim ve sağlığa, daha açık ifadeyle insana yapılmasını öğütlüyor. Mecburi eğitimin 11 yıla çıkartılması gerektiğini vurguluyor. Türkiye’nin hiç değilse zaman zaman yanlış yönetildiğini ve zaten sistemin kusurlu bulunduğunu ima ediyor. Türkiye’nin, muhtemelen dünyanın en tecrübeli Devlet adamı, daha epey önemli şeyler söylüyor ama, bendenizin sütunum tükendi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT