BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rtük mahkemelik

Rtük mahkemelik

Kimi maddelerin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını isteyen Cumhurbaşkanı, “RTÜK Kanunu ile basın özgürlüğü sona erecek. Ayrıca, medya alanında bir tekelleşme ve kartelleşme kaçınılmaz olacak” dedi.ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kamuoyunda “RTÜK Kanunu” olarak bilinen “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un kimi maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Sezer, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa ile ilgili iptal başvurusunda, “yürürlüğün durdurulması” talebinde de bulundu. İtiraz noktaları Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, RTÜK Kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı iptal başvurusunun gerekçesinde, yasada belirtilen yasakların açıkça tanımlanmadığını belirterek, yayın kuruluşlarında tedirginlik oluşturacağını kaydetti. Sezer, bu hükümlerin “haber alma” ve “basın özgürlüğü” ilkelerine aykırı düştüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Sezer’in Anayasa Mahkemesi’ne başvuru dilekçesine de yer verildi. Sezer ayrıca, RTÜK Kanunu ile getirilen düzenlemelerle görsel ve işitsel medya alanında tekelleşme ve kartelleşmenin önlenmesinin imkansız olduğunu ifade etti. Sezer, medya sahibi kişi ve grubun kamu ihalelerine girme ve menkul kıymetler borsalarında işlem yapma yasağının getirilmemesinin, medya gücünün kullanılarak ihalelerde haksız rekabete, borsada çeşitli işlem oyunları yapılmasına neden olabileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Sezer, RTÜK Kanunu’nun, “RTÜK’ün 5 üyesinin TBMM tarafından seçilmesi” hükmüne itiraz etti. Sezer, TBMM’ye, kamu görevlilerini seçme ya da atama görev ve yetkisini veren açık bir kural bulunmadığına işaret etti. Prosedür nedir Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Cumhurbaşkanı Sezer’in, RTÜK Kanunu’nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruda öncelikle bir raportör görevlendireceğini belirtti. İlk inceleme aşamasında raportör raporunu tamamlamışsa yürürlüğü durdurma isteminin de karara bağlanabileceğini ifade eden Kılıç, aksi takdirde raportöre raporunu tamamlaması için makul bir süre verileceğini kaydetti. Kılıç, raporun tamamlanmasının ardından yürürlüğün durdurulması isteminin karara bağlanacağını belirtti. Kılıç, bu konuda bir süre veremeyeceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi’nin ilk incelemesini 1 hafta 10 gün içinde yapması bekleniyor. Mahkeme, yürürlüğü durdurma istemini karara bağladıktan sonra raportörün esasa ilişkin raporunu hazırlamasının ardından iptal istemlerini esastan görüşerek karara bağlayacak. 4 kez başvurdu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, RTÜK Kanunu ile Anayasa Mahkemesi’ne 4 kez başvurmuş oldu. Sezer, daha önce 3 kanunla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapmıştı. Sezer, 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, “orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin orman köylüleri dışındaki kişilere de satılmasını olanaklı kılan düzenlemenin” iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT