BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ve ÖTV tamam

Ve ÖTV tamam

Özel Tüketim Vergisi Yasa Tasarısı dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bin 500 mükellefi bulunacak ÖTV, toplam 207 çeşit ürünü kapsıyor.ANKARA- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Yasa Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. ÖTV kapsamına giren 207 çeşit ürün, tasarıda 4 liste halinde düzenleniyor. 1 sayılı listede akaryakıt, doğalgaz, madeni yağlar ve solvent türevleri, 2 sayılı listede otomobil, motosiklet, uçak, helikopter, yat ve kotra, 3 sayılı listede alkollü içkiler, sigara ve tütün mamulleri ile kolalı gazozlar, 4 sayılı listede de KDV`nin lüks tüketim malları grubuna giren ürünler bulunuyor. Bin 500 mükellefi bulunacak ÖTV, 207 çeşit ürünü kapsıyor. Akaryakıt ürünlerinde, Akaryakıt Tüketim Vergisi ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payı kaldırılarak, bunun yerine ÖTV getiriliyor. Solvent türevlerinin akaryakıt ürünlerine karıştırılmasını önleyen düzenlemedeki "tecil-terkin" uygulaması ile sanayiciye ek bir yük getirilmesi önlenecek. Bu şekilde sanayide kullanılan solvent, "tecil-terkin" uygulamasıyla ÖTV'den istisna olacak. ÖTV, kapsamına giren her mala bir kez uygulanacak. İkinci elde ÖTV yok Motorlu araçlarda, Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisi ile Çevre Fonu ve Trafik Tescil Harcının yerini alan ÖTV, motor silindir hacmi esas alınarak nispi olarak uygulanacak. ÖTV`nin ilk edinimde alınması nedeni ile ikinci el otomobil satışlarında vergi olmayacak. Böylece, tescil kayıtları gerçek durumu yansıtacak. Verginin mükellefi satıcılar olacak ve bu nedenle alıcıların zaman kaybı önlenecek. Taşıt alım vergilerinin yılbaşında artması nedeniyle vergi dairelerinde yaşanan yığılmayı da ortadan kaldıracak yeni düzenleme ile taşıt alımlarında kamu kurumlarına tanınan vergi muafiyeti de son bulacak. Tütün mamülleri ve alkollü içkilerde ise halen maktu veya nispi 7 ayrı vergi, fon ve pay alınırken, ÖTV'den sonra tek aşamada bir vergilemeye geçilecek. Alkol derecesine göre vergi ÖTV sonrası, saydam bir vergileme ile vergi kaybına müsait yapı ortadan kalkacak, verginin tamamı bütçeye gelir olarak yansıyacak. Ancak, ilgili kurumlara bütçeden pay verilecek. ÖTV`de alkol derecesine göre vergi tespit edilmesi nedeniyle daha adil bir vergileme de hayata geçirilmiş olacak. Halen yüzde 26 ve yüzde 40 oranlarında KDV`ye tabi olan mallarda ÖTV, imalat veya ithalat aşamasında bir defa alınacak. Bu çerçevede yüzde 26 ile yüzde 40 KDV kalkacak. Halen KDV`de lüks tüketim grubuna giren beyaz eşya, televizyon gibi ürünlerin yeraldığı 4 sayılı listedeki malların ÖTV oranları, Bakanlar Kurulu tarafından artırılamayacak, sadece sıfıra kadar indirilebilecek. Görüşmede 'Cola' krizi Özel Tüketim Vergisi Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri sürerken söz alan ANAP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, kendisiyle birlikte DSP Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu`nun imzasını taşıyan colalı içeceklerde yüzde 25 olan ÖTV oranının yüzde 23.9`a düşürülmesi yönündeki önergenin "Hükümet`ten geldiğini" söyledi. Hükümet`ten gelen önergelerin koalisyonu oluşturan üç partiden milletvekillerinin imzasıyla sunulmasının gelenek olduğunu ifade eden Ayaydın, "Bu önerge de öyleydi. Hükümet`ten geldi ve biz imzalayıp verdik. Bu nedenle bakanın (Biz hazırlamadık, arkadaşlar hazırlamış) şeklindeki sözleriyle ortaya koyduğu bakanlık görevi ile bağdaşmayan ve şeffaf olmayan tutumunu protesto ediyorum ve bu yasanın görüşmelerine katılmayacağım" dedi. Ayaydın toplantıdan ayrıldıktan sonra da gazetecilere, "Bakan Oral şeffaf davranmıyor, önerge onların" dedi. İstisna tutulan mal ve hizmetler ÖTV taslağında bu düzenlemeden istisna tutulan mal ve hizmetler ise şöyle belirlendi: ¥ İhracat, ihraç kaydıyla teslimler ¥ Sakatlara mahsus taşıtlar, ambulans, itfaiye, cenaze aracı ¥ Kişisel ve ailevi eşyaların ithali (taşıt araçları dahil) ¥ Petrol arama ve üretiminde kullanılacak yakıt ve yağlar ¥ Solventlerin sanayide kullanımı (tecil-terkin) ¥ Güvenlik güçlerinin silah alımları ¥ Silahlı Kuvvetler`in akaryakıt ve yağ alımları ¥ Geçici ithal, transit ve antrepo rejimi uygulanan mallar ¥ Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan mallar ¥ THK'nın uçak alımı Hangi harçlar kaldırılıyor? ÖTV sonrasında kaldırılacak vergi, harç, fon ve payları da şöyle: ¥ Akaryakıt Tüketim Vergisi ¥ Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı ¥ Taşıt Alım Vergisi ¥ Ek Taşıt Alım Vergisi ¥ Çevre Kirliliğini Önleme Fonu (Taşıt Alım Vergisi`nin 1/4`ü oranında) ¥ Trafik Tescil Harcı ¥ Eğitime Katkı Payı (Taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinden alınan) ¥ Özel İşlem Vergisi (Taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinden alınan) ¥ Mera Payı (tütün mamülleri ve alkollü içkilerden alınan) ¥ Ek Vergi ¥ Federasyonlar Payı( tütün mamülleri ve alkollü içkilerden alınan) ¥ Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi ¥ Malul, Şehit Dul ve Yetimleri Payı ¥ Savunma Sanayi Destekleme Fonu (tütün mamülleri ve alkollü içkilerden alınan) ¥ Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Payı ¥ Toplu Konut Payı (tütün mamülleri ve alkollü içkilerden alınan. Halen sıfır) Kurumlara pay yok Plan ve Bütçe Komisyonu`nda ÖTV Kanunu Tasarısı görüşülürken, milletvekilleri, ÖTV`den bazı kurumlara pay aktarılması uygulamasına 2003 yılından itibaren son verilmesini istediler. Maliye Bakanı Sümer Oral, tasarı ile Bakanlar Kurulu`na bu payları sıfıra kadar indirme yetkisi verildiğini belirterek, gelecek yıldan itibaren bu payların ödenmeyeceğini söyledi. Oral, ÖTV`den pay alan kurumlara verilecek paranın 2003 yılı bütçesi içinde yer alacağını da sözlerine ekledi. ÖTV`den Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Çocuk Esirgeme Kurumu`na çeşitli oranlarda pay aktarılıyor. Maliye Bakanı Oral, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, yapılan denetimler sonucu 1999 yılında 56 bin, 2000 yılında 50 bin, 2001 yılında da 42 bin işletmenin kayıtdışı faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Kapat
KAPAT