BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Toplu konuta kredi müjdesi

Toplu konuta kredi müjdesi

TOKİ, inşaat sektörünü harekete geçirecek nitelikte kararlar aldı. Yarım kalan konutlara kredi verilecek Metrekareye 150 milyon Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), daha önce inşaatına başlanan ve en fazla yüzde 98 düzeyine ulaşan projelerin tamamlanması için kredi verecek. Açılacak kredi miktarı, her birim inşaat düzeyi için 150 milyon lira olarak belirlendi. Geri ödemeler ise 5 ile 10 yıl arasında yapılacak. ’Toplu’ sınırı 200 konut Yeni açılacak kredilerden yararlanmak isteyen kooperatifler, sosyal yardımlaşma kurumları ve belediyeler ile en az 200 konut üreten yapımcılar, en geç 3 ay içinde bankaya başvuracak. Kredi başvurularını inceleyecek banka, Toplu Konut İdaresi’nin onayından sonra kredi verecek.ANKARA - Toplu Konut Fonu’ndan daha önce hiç kredi almamış ve halen inşaatları devam eden konutlara, inşaat seviyesine göre 900 milyon lira ile 11 milyar 250 milyon lira arasında kredi açılacak. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliği”ne göre, krediden brüt inşaat alanı 150 metre kareye kadar olan konutlar yararlanacak. Kredinin şartları Yazlık, dinlenme ya da tatil amaçlı kullanılacak konut projeleri ile uygulama imar planında ikinci konut, pansiyon, turizm ve konaklama alanı olarak onanmış projeler bu kredinin kapsamı dışında tutulacak. Kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumu ve belediyeler aracılığı ile kredi kullanacak olan kişilerden, karı koca ve reşit olmayan çocuklara aile birliği esasına göre 1 defa kredi verilecek. Kredi miktarları Tebliğ çerçevesinde, son yıllarda meydana gelen depremlerden etkilenen Afyon, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da konut sayısı bin ve daha fazla olan projelerden inşaat seviyesi yüzde 25 ile 94 arası olanlara kredi açılacak. Bu projelere en az 200 konutluk kısımlar halinde de kredi verilebilecek. Ancak bu durumda kısımların inşaat seviyelerinin de en az yüzde 25 olması gerekecek. Bu 6 ildeki diğer projelerden, inşaat seviyesi yüzde 35 ile 94 arası olanlara da kredi açılacak. Diğer illerdeki projelerde ise inşaat seviyesinin yüzde 50 ile 94 arasında bulunması şartı aranacak. Toplu Konut Fonu’ndan inşaat seviyesine göre 11 milyar 250 milyon lira ile 900 milyon lira arasında kredi verilecek. Kredi miktarında, başvuru üzerine banka teknik elemanlarınca yapılacak inşaat seviyesi tesbiti esas alınacak. Başvurular Yeni açılacak kredilerden yararlanmak isteyen kooperatifler, sosyal yardımlaşma kurumları ve belediyeler ile en az 200 konut üreten yapımcılar, bugünden itibaren en geç 3 ay içinde bankaya başvuracak. Kredinin ilk ödemesinin ardından kalan miktar, kalan inşaat seviyesine bölünerek her bir inşaat puanına düşen rakam kadar kullandırılacak. Geri ödeme nasıl olacak Kredinin azami kullanma süresi de, aylık ortalama 3.5 puanlık inşaat ilerlemesi, proje özellikleri ve genel ekonomik durum dikkate alınarak banka tarafından tespit edilecek ve İdarenin onayına sunulacak. İnşaatların belirlenen süre içinde bitirilmemesi halinde, kalan kredi ödemeleri yapılmayacak ve geri ödeme işlemi başlatılacak. Kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumu ve belediyelere açılan kredinin geri ödenmesinde yeniden değerlendirme metodu uygulanacak. 100 metre kareye kadar olan konutlara açılan krediye, kullanma ve geri ödeme dönemi boyunca yeniden değerlendirme oranı uygulanacak. 101-150 metre kare arasındaki konutlar için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı yüzde 10 artırılarak belirlenecek. 10 yılda ödenecek Tebliğe göre, açılan kredilerin geri ödemelerine yüzde 100 seviye karşılığı olan son hakedişin kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumu veya belediyeye ödendiği tarihten itibaren, inşaat süresi bitmemiş olsa dahi 3 ay sonraki ayın ilk işgünü itibarıyle başlanacak. Geri ödeme süresi, 100 metre kareye kadar olan konutlar için 10 yıl, 101-150 metre kare arasındaki konutlar için 5 yıl olacak. Geri ödemenin başladığı tarihte kredi borcunun konut büyüklüğüne göre 120 ya da 60 aya bölünmesi suretiyle geri ödeme başlangıç taksiti bulunacak. Söz konusu taksit, geri ödeme süresi boyunca her yeniden değerlendirme döneminde, yeniden değerlendirme oranı kadar artırılacak. Borç, vadesinden önce de kapatılabilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT