BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Reel’e destek geliyor

‘Reel’e destek geliyor

Reel sektöre destek verecek İstanbul Yaklaşımı’nda, “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması 31 Mayıs’a dek imzalanarak BDDK onayına sunulacak.İSTANBUL- Aylardır üzerinde çalışılan İstanbul Yaklaşımı’nda son aşamaya gelindi. Reel sektöre destek verecek yeni düzenlemenin çerçeve taslağı dün gerçekleştirilen zirveyle BDDK’ya sunuldu. İstanbul Yaklaşımı’nda, “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nın 31 Mayıs’a dek imzalanıp, BDDK’nın onayına sunulacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada, İstanbul Yaklaşımı Çerçeve Anlaşması taslağı üzerinde Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde anlaşma sağlandığı belirtildi. Çerçeve anlaşmanın, BDDK onayıyla kabul eden mali kurumların birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi. Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu’nun onayından geçen İstanbul Yaklaşımı’na dönük “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması”nı kabul eden mali kurumların 31 Mayıs tarihine kadar metni imzalamaları gerektiği bildirildi. 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu’nun onayından geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması, Birliğin www.tbb.org.trsitesinde yayınlandı. Dünya Bankası desteği Söz konusu Çerçeve Anlaşması’nı kabul ederek imzalayacak olan bankaların, özel finans kurumlarının ve diğer mali kurumların temsilcilerinin, Yönetim Kurulu kararı, yetki belgesi ve resmi makamlar tarafından kabul edilen kimlik belgesi ile beraber Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliği’ne gelerek, asıl metni 31 Mayıs saat 14:00’e kadar imzalamaları gerekiyor. Yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Bankalar Birliği Yeniden Yapılandırma Çalışma Grubu Başkanı ve Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Adnan Memiş, finansal yeniden yapılandırma sürecinden yararlanan tüm firmalar ve bu kapsama giren tüm alacaklı kuruluşların BDDK’ya bilgi vereceğini, BDDK’nın bilmediği hiçbir sözleşmenin söz konusu olmayacağını bildirdi. Fonlamanın maliyetinin nereden karşılanacağı yönündeki bir soru üzerine de Adnan Memiş, “Özellikle Dünya Bankası olmak üzere fonlama yapılması yönünde bir ilgi olduğunu gözlemliyoruz” dedi. Kimler imza attı ? Türkiye Bankalar Birliği’nin web sitesinde yayınlanan anlaşmaya, bankalar, özel finans kurumları (ÖFK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ve diğer mali kurumlar imza koydu. Reel sektörü temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile anlaşmada belirtilen diğer yükümlülüklerine ek olarak ve mali sektörü temsilen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Özel Finans Kurumları (ÖFK) Birliği çerçeve anlaşmasını destekleyen kuruluşlar oldu. Anlaşma neler getiriyor? Anlaşmanın amacı ise şöyle açıklandı: “Finansal darboğaz yaşamakta olup, yeniden yapılandırılmaları halinde yaşaması mümkün olan ve katma değer oluşturma kabiliyetini haiz mal ve hizmet üreten gerçek ve tüzel kişi borçlulara (firmalar), faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanması, bu şekilde anılan firmaların ticari faaliyetlerinin genişlemesi yoluyla, tedarikçi ve alıcı durumunda olan diğer işletmelere iş ortamı oluşturulması, bunların sonucu olarak da istihdamın ve üretimde kapasite kullanımının artırılması. Gerek reel sektör, gerekse mali sektör kuruluşlarının, bu anlaşmaya dayalı düzenlemelerin yapılması yoluyla bilançolarına düzen, sağlık ve şeffaflık kazandırılması. Gerek reel kesimin katma değer oluşturma kabiliyetini haiz firmalarının ekonomiye kazandırılması, gerekse ilgili mali sektör kuruluşlarının daha sağlıklı bir bilanço yapısına kavuşturulmalarının sonucu olarak vergi tahsilatının artırılmasının sağlanması.” Bu çerçevede, taraflar, alacaklı kuruluşlarca uygun görülecek makul bir süreç içinde ve makul şartlarla, gerek katma değer oluşturmaya devam etmeleri, gerekse öngörülen süre içerisinde mali kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlayacaklar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT