BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Liselere yeni düzenleme

Liselere yeni düzenleme

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’yla öğrenci alan Anadolu meslek ve teknik liseleri, gelecek öğretim yılından itibaren diploma ve ders notlarına göre öğrenci alacak.ANKARA (A.A)- Anadolu meslek ve teknik liselere girişte sınav kaldırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hazırladığı yeni yönetmelik taslağıyla, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’yla öğrenci alan Anadolu meslek ve teknik liselerinin, gelecek öğretim yılından itibaren diploma ve ders notlarına göre öğrenci alması yönünde düzenleme yaptı. MEB, 4702 sayılı meslek ve teknik eğitimi yeniden düzenleyen kanun uyarınca çıkarılması gereken yönetmelikler ile ilgili çalışma tamamlandı. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği başlıklı taslakta, Anadolu meslek ve teknik liselerine sınavla öğrenci alınması uygulamasından vazgeçilmesi öngörülüyor. Nasıl öğrenci alınacak? Anadolu meslek ve teknik ortaöğretim programlarına ilköğretim okulunu bitirenlerden diploma notu 3.00 ve daha yukarı olanlar, aday kaydı için başvurabilecekler. Bunun için öğrencilerin öğrenim gördükleri ilköğretim okulu müdürlüklerince gerekli duyuru yapılacak. Başvurularda öğrencilerin ilköğretim okulunda okudukları yabancı dil dikkate alınmayacak. Anadolu meslek ve teknik ortaöğretim programlarına, ilköğretimden sonra öğrenimine ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar kabul edilmeyecek. Anadolu meslek ve teknik ortaöğretim programlarına başvuran öğrencilerden diploma notu en yüksek olandan en düşüğe doğru bir sıralama yapılacak. Sıralama yapılırken, diploma notu eşit olan öğrencilerden, eşitlik bozuluncaya kadar sırasıyla 8. sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalaması yüksek olana, bunların da eşit olması durumunda 7. ve 6. sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalaması yüksek olana, eşitliğin yine de bozulmaması durumunda 8. sınıftan başlanarak sırasıyla her üç sınıftaki yabancı dil, Türkçe ve Matematik derslerinin yıl sonu notlarının ortalaması yüksek olana bakılarak değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin ardından, şartları sağlayan öğrencilerin kesin kayıtları yapılacak. Kesin kayıtlar sonunda açık kontenjan bulunması halinde yedek öğrencilerin kayıtları yapılacak. Diploma notlarına göre değerlendirme ve kayıt işlemlerini, bir komisyon yürütecek. Anadolu mesleki ve teknik liselerden denizcilik, otelcilik ve turizm gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek meslek alanlarını tercih eden adaylar, yine diploma notlarına göre bu programlar için başvuracaklar. Diploma notu en yüksek olandan başlamak üzere yapılacak sıralamada, kontenjanın iki katı kadar öğrenci, otelcilik ve turizm bölümleri için mülakata alınacak. Denizcilik alanında ise öğrenciler mülakatın yanı sıra kondisyon sınavına da tabi tutulacak. Öğrenciler geçiş yapabilecek Anadolu lisesi statüsünde bulunmayan, öğrenim süresi en az 3 yıllık olan meslek liselerinden, öğrenim süresi en az 4 yıl olan teknik liselere, eski düzenlemede olduğu gibi geçiş yapılabilecek. Okul müdürlükleri, meslek lisesi 1. sınıf öğrencilerine, girebilecekleri teknik ortaöğretim programlarına ait alanların hangileri olduğu, programın özellikleri ve başvuru tarihini, ders yılı başından itibaren duyuracaklar. Teknik liselere geçmek isteyen öğrencilerden gerekli şartları taşıyanlar, en fazla 2 teknik ortaöğretim programı için başvurabilecekler. Teknik ortaöğretim programlarına, şu şartları taşıyan öğrenciler başvurabilecek: -Mesleki ortaöğretim programlarının 9. sınıfını birinci ders yılı sonunda başarmış olmak, -Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya (Sınai Kimya), Teknik Resim (Teknik Resim okutulmayan alanlarda teknik resim dersi yerine alanların özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenecek ortak meslek derslerinden biri) derslerinin, her birinden ayrı ayrı yıl sonu notunun en az 2.00, bu beş dersin yıl sonu başarı ortalamasının en az 2.75 olması. -Ayrıca, belirtilen dersler dışındaki derslerden başarısızlık söz konusuysa yıl sonu genel başarı ortalamasının en az 2.50 olması. Teknik ortaöğretim programlarına kayıt için gerekli şartları taşıyan öğrenciler, derslerin kesildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde okul müdürlüklerine başvuracaklar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT