BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fetihte Fatih

Fetihte Fatih

Kâinatın Efendisi’ne -aleyhisselam- ait mukaddes Hırka, Fatih semtindeki Hırkayı Şerîf Camii’ndedir. Hırka, Osmanlı Türkleri zamanında bu camiin yanında bulunan ve bugün ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak kullanılan Karakol tarafından korunurdu.Kâinatın Efendisi’ne -aleyhisselam- ait mukaddes Hırka, Fatih semtindeki Hırkayı Şerîf Camii’ndedir. Hırka, Osmanlı Türkleri zamanında bu camiin yanında bulunan ve bugün ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak kullanılan Karakol tarafından korunurdu. İstanbul’u fetheden Kutlu Emir, vefatından bugüne ismiyle zikredilen camiin bahçesindeki türbededir. İki zirve isim de aynı bahçede yatıyor. Mecelleyi Ahkâmı Adliye nam muhteşem abidenin hazırlayıcısı Ahmed Cevdet Paşa ve Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa. Mısır, Arabistan. Ürdün Filistin ve Suriye’nin Fatihi, hilafetle emaneti mukaddeseyi yurdumuza nakleden yavuz hükümdar Yavuz Sultan Selim Han’la yenilenme hareketinin unutulmaz ismi Abdülmecid Han ise Haliç’e nâzır Yavuzselim Camii haziresindeler. Fatih, fetihten önce mühim bir semtti. Bizans’ın meşhur aileleri Haliç kıyılarındaki sahilhanelerde ikamet ederlerdi. 29 Mayıs 1453’ten son zamanlara kadar bu ehemmiyetini muhafaza eyledi. Sultan ibn’is Sultan Mehemmed Han-ı Sani daha pek genç yaşta Konstantiniyye’yi zapteylediğinde Ayasofya’yı İslamla şereflendirmekle kalmadı. Nüfusu da Türkleştirme cihetine gitti. Bu cümleden olarak devlet, “Fatih”e Karaman’dan, onun eteklerindeki bölgeye de Aksaray vilayetinden nüfus iskan eyledi. Devletin merkezi Topkapusu Sarayı, hükümet merkezi de Babıâli olduğundan yakınlığı münasebetiyle Fatih ilmiye/akademisyenler, seyfiyye/askerler kalemiyye/bürokratların da merkeziydi. İmparatorlukta en temiz Türkçe bu mühitte konuşulurdu. Her bakımdan seçkindi Kaza, evliya ve ulema merkezidir. Nakşibendiyye büyüklerinden Mehmed Emin Tokadi hazretleri meşhur Zeyrek’tedir. Fatih semti, aynı zamanda Ortodoks dünya için de pek ehemmiyetlidir. Ortodoksluğun ruhani merkezi Fener Mahallesindeki Patrikhanedir. Tarihi Darüşşafaka Lise binası, ismini verdiği cadde üzerindedir. Fatih’in envanterini çıkartmaya en az 5 cildlik hacimli kitap gerekir. Tarihi insanlık geçmişi kadar eskidir. Şurada sözünü ettiğimiz “Fatih” denince akla gelendir. Yedikule Sahillerinden Haliç kıyılarına kadar yayılmış ilçeyi kastetmiyoruz. Bu sahada da Bizans’tan, Osmanlıdan çok sayıda eser mevcut olmakla birlikte esas nüve, resmettiğimiz merkez: Hırkayı Şerif Camii, Fatih Camii ve Yavuzselim Camiiçevresi. Bu alan bugün inanılmaz derecede ihmale uğramıştır. Ne ağaçlandırmadan hakkını alır, ne sokak, cadde ve kaldırımları inşa edilir, ne temizliği yapılır. Fatih, Haliç Caddesi, Darüşşafaka Caddesi, Yavuzselim Yokuşu, Çarşamba, Fener, Balat, Draman... modern şehircilik hizmetlerinden mahrumdur. Darüşşafaka Lisesi’yle önündeki Mekke Kadısı Kazasker Ahmed Raşid Efendi’ye ait türbe yıkıma terk edilmiştir. Ne yazık ki Ziraat Bankası bu liseyi türbe dahil olmak üzere satın aldıktan sonra unutmuş, ikazlara da kulağını tıkamıştır. Lisenin çatısı çökmeye başladığı gibi bahçesi de çöplük olma yolundadır İstanbul’da hiçbir semt ihmale gelemez. Fatih semti hiç gelmez. Burası aynı zamanda turizm merkezidir. Kadir Has Üniversitesiyle Haliç Üniversitesi, Çapa, Cerrahpaşa,Tıp Fakülteleri Fatihte’dir. Surlar, su yolları büyük kısmıyla orada. Fatih semtinin önem ve değerini isbata kalkışmak gereksiz. Bu, güneşin faydasını izaha benzer. Belediyenin, İl Turizm Müdürlüğünün, Vakıfların, Anıtlar Yüksek Kurulunun, Valiliğin, sivil toplum kuruluşlarının vs. el ele vererek semte sahip çıkmaları icap eder. Ortada bir kasıt elbette yok İhmalse mevcut. İhmale yol açan sebeplerden biri ilçenin coğrafi genişliğidir. Cerrahpaşa’nın bir sokağına yapılan masraf da Fatih Belediyesinin bütçesinden çıkıyor. Onun için bugünkü Fatih ilçesini ikiye ayırmak lazım. Adnan Menderes Anacaddesi ortada hudut olsun. Batısı Fındıkzade, doğusu Fatih. O zaman mesele büyük nisbette hallolur. Bakırköy küçüldükten sonra güzelleşti Aynısını Fatih’te de yapmalı. Fatih’in kalkınmasını engelleyen diğer faktörse Çarşamba Pazarıdır. Fatih, kendi haline terk edilerek Fetih kutlanamaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT