BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TUSIAD Meclis gibi

TUSIAD Meclis gibi

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, AB yolunda neler yapılması gerektiği konusunda hükümeti “uyarma”ya devam ediyor. MHP lideri Bahçeli’nin “idam ve Kürtçe eğitim” konusundaki sözlerini eleştirerek gazetelere “AB yolundan dönemeyiz” ilanı veren TÜSİAD, hazırladığı 15 maddelik “AB Kanun Taslağı”nı da dün kamuoyuna açıkladı. Kürtçe eğitim ve TV yayını İdam cezası yerine “Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis” cezası teklif edilen taslakta, Kürtçe eğitim için, “Yayınların Türkçe yapılması esastır. Ancak, Türkiye’de geleneksel olarak konuşulan diller ile evrensel kültür eserlerinin oluşmasında katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde müzik veya haber iletilmesi amacıyla yayın yapılabilir” denildi.İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) AB üyeliği yolunda zorunlu adımları atmak üzere bir an önce harekete geçilmesini isteyen tam sayfa ilan vermesinin ardından, idam cezası yerine “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasını içeren bir kanun tasarısı önerisini açıkladı. Kanun taslağı teklifini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süheyl Batum hazırladı. TCK, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun, Askeri Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve Orman Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, “Türk Ceza Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” başlığını taşıyor. TÜSİAD tarafından hazırlanan kanun tasarısının teklifinin ilk maddesinde, TCK’nın 11’inci maddesinde yapılacak değişiklikle idam cezası kaldırılırken, yerine yeni bir ceza türü olarak “Ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası getirildi. Böylece Türk Ceza Hukukundaki ölüm cezası tamamen hukuk alanı dışına çıkarıldı. Ağırlaştırılmış hapis 2. maddede, TCK’nın 12. maddesi, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, buna mahkum olan kişi ölünceye kadar devam eder” şeklinde değiştirilirken, bu cezaya çarptırılanların cezalarının 30 yılını çekmeden şartla salıverme hükümlerinden yararlanamayacakları hükmü getirildi. Kanun tasarısı önerisinin 3. maddesinde, TBMM tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenlerin çekeceği süreye ilişkin TCK’nın 17’inci maddesinin 2. fıkrası da, “Birinci fıkra hükmüne göre aynen çektirilecek süre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar için 40 yıl, müebbet hapis cezasına çarptırılanlar için 36 yıl için 36 yıl üzerinden hesap edilir” olarak düzenlendi. Geleneksel dillerde yayın Kanun tasarısı önerisinin 12. maddesinde de, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrası, şöyle düzenleniyor: “Radyo ve televizyon yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasa’nın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. Yayınların Türkçe yapılması esastır. Ancak, Türkiye’de geleneksel olarak konuşulan dillerin veya evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasında katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde müzik veya haber iletilmesi amacıyla da yayın yapılabilir.” Raporun giriş bölümünde, geleneksel olarak Türkiye’de konuşulan dillerin öğrenilmesi hakkının nasıl uygulanabileceği hususunun ise iki boyutlu olarak gerçekleştirilebileceği belirtilerek, “Bu hakkın kullanılabilmesi için gerekli şartları hazırlama görevi ya devlete verilebilir ya da sadece (özel teşebbüsün kişisel girişimlerine) terkedilebilir” görüşü dile getirildi.
Kapat
KAPAT