BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emeklilik kanunu tamam

Emeklilik kanunu tamam

Emeklilikte kademeli geçiş olarak bilinen ve belirli bir süre sigortalılık ile prim ödeme gün sayısı dışında yaş haddi öngören 4447 sayılı yasanın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra hazırlanan kanun tasarısı geçen hafta TBMM’de kabul edilmişti.Emeklilikte kademeli geçiş olarak bilinen ve belirli bir süre sigortalılık ile prim ödeme gün sayısı dışında yaş haddi öngören 4447 sayılı yasanın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra hazırlanan kanun tasarısı geçen hafta TBMM’de kabul edilmişti. Söz konusu kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 1.6.2002 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz haftaki yazımda mecliste kabul edilen kanunun öngördüğü emeklilik yaş hadlerini açıklamıştık. Ancak tablo olarak verdiğimiz bu bilgilerin eksik kaldığı sizlerden gelen sorulardan anlaşılıyor. Bu nedenle, geçtiğimiz hafta içinde sizlerden yaş haddi ile ilgili sorular gerdiği için buradan başlayarak yeni kanunu anlatmaya çalışacağım. İlerleyen günlerde açıklamalarımız devam edecek. Bilindiği gibi 4447 sayılı kanun ile 8.9.1981’den önce işe başlamış kadınlar ile 8.9.1976’dan önce işe başlamış olan erkekler 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla kadınlar 50 ve erkekler 55 yaşında emekli olabilmekteydiler. Yeni kanuna göre ise; 3600 gün sayısı ile en az 15 yıldan beri sigortalı olma ve kadın ise 50 ve erkek ise 55 yaşını tamamlamış olma şartlarını 23.5.2002 tarihi itibarıyla kazanmış olan sigortalılar da diledikleri zaman emekli olacaklardır. En az 15 yıldan beridir sigortalı olma ve en az 3600 gün sayısını; 1- 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları, 2- 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları, 3- 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları, 4- 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları, 5-24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.” Bağ-Kur’dan yaş haddine gelince, 1479 sayılı Bağ-Kur ve 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur kanunlarına göre sigortalı olanlardan kısmi aylık başvurusu yapacakların; 1.10.1999 tarihi itibarıyla; 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma şartını, a) 2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 51, erkeklere 56 yaşını, b) 4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52, erkeklere 56 yaşını, c) 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53, erkeklere 57 yaşını, d) 8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 54, erkeklere 57 yaşını, e) 10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren, kadınlara 56, erkeklere 58 yaşını, doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır. Kitap tanıtımı Bugün sizlere Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku alanında uygulamaya yönelik hazırlanmış, oldukça kapsamlı ve alanında ilk olma niteliği taşıyan bir kitap tanıtımı yapmak istiyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlanan bu kitabı bana gönderen Sigorta Müfettişi Resul Kurt’a öncelikle böyle bir eseri hazırladığı için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonunda hazırladığı bu kitap için kendisini kutluyorum. Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Mevzuatının Usul ve Esasları, Uygulamalar, Sorunlar, Çözümler, Yargı Kararları adlı bu kitap, Sebest Muhasebeci, Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, İnsan Kaynakları Müdürü, Muhasebe Elemanları, Avukatlar, Fabrika Müdürleri, Öğrenciler, Akademisyenler, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku alanında çalışan ilgili olan tüm personel ve biz köşe yazarları için başvurulacak çok kapsamlı bir çalışma olmuş. Kitapta sırasıyla, Sosyal Sigorta Mevzuatı, işçi-işveren-aracıların sorumlulukları, Sigorta primine esas olan ve olmayan kazançlar, Sigorta priminin alt ve üst sınırı ile prim oranları, Çırak, stajyer, kursiyer ve öğrencilerin sosyal güvenliği, -Ücretsiz izin, part-time çalışma ve kısmi çalışanların sosyal güvenliği,-İdari para cezası uygulanmasında usul ve esaslar ile Sosyal Sigortalar Kurumu idari para cezalarına itiraz yolları, -İşsizlik sigortasının uygulamaları, -Türk şirketleri tarafından yurtdışına götürülen işçilerin sosyal güvenliği, -Yabancı uyrukluların sosyal güvenliği,-İş kazası ve meslek hastalıklarında işveren ve sigortalıların yükümlülükleri ile sigortalılara yapılan acil sağlık yardımlarının ödenmesi, -Bağ-Kur sigortalılığının tescil işlemleri, -Zorunlu ve isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalıları, -Bağ-Kur sigorta kolları, prim oranları ve bu primlerin gider kaydedilmesi, -Bağ-Kur sağlık yardımları, -Şirket ortaklarının ve yöneticilerinin sigortalılığı, -Bağ-Kur ve SSK sigortalılığının çakışması, -Bağ-Kur mevzuatında toptan ödeme, askerlik ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanması, -Çalışma mevzuatında işveren yükümlülükleri, -Sakat ve eski hükümlü, terör mağduru ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu, -Kadın, çocuk ve özürlü işçileri koruyucu hükümler, -Hizmet akdinin işçi ve işveren tarafından haklı bir nedenle derhal feshi, -Hizmet akdinin feshinin sonuçları,-İhbar ve kıdem tazminatı uygulamalarında usul ve esaslar ile vergilendirilmesi,-Yıllık ücretli izin uygulamasının usul ve esasları, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, örneklerle ve yargı kararlarıyla açıklanmış olup, dilekçe ve form örneklerine yer verilmiştir. Kitabı almak isteyenler, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası’nın Meclis-i Mebusan Cad. Canfeda çıkmazı No:5, FINDIKLI-İSTANBUL adresinden 13 milyon TL karşılığında temin edebilmektedir. Ayrıca, 0.212.293 43 70 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT