BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarih 23 Nisan 2003... Tayyip Erdoğan başbakan

Tarih 23 Nisan 2003... Tayyip Erdoğan başbakan

Türkiye Cumhuriyeti’nde mahkemeler kararlarını “Türk Milleti adına” verirler. İlamlarda aynen bu üç kelimeyle yer alır. “Türk Milleti adına...” denir ve gerekçe sıralanır. Türk Milleti, 3 Kasım 2002 günü aldığı maşeri kararla kendi adına hüküm veren mahkemelerin Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki tasarruflarını kaldırmış, hukuk diliyle keenlemyekun/hiç alınmamış addetmiştir.Türkiye Cumhuriyeti’nde mahkemeler kararlarını “Türk Milleti adına” verirler. İlamlarda aynen bu üç kelimeyle yer alır. “Türk Milleti adına...” denir ve gerekçe sıralanır. Türk Milleti, 3 Kasım 2002 günü aldığı maşeri kararla kendi adına hüküm veren mahkemelerin Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki tasarruflarını kaldırmış, hukuk diliyle keenlemyekun/hiç alınmamış addetmiştir. Mahkemelerin üstünde Temyiz Mahkemesi/Yargıtay varsa onun üstünde de Türk milletinin iradesi vardır. Millî irade, sayın Erdoğan’ın başbakan olmasına karar vermiştir. Konjonktür icabı geçici bir süre için bir başka AK Partili başbakan olsa bile TBMM 23 Nisan 2003 günkü tarihi oturuma Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığıyla başlamalıdır. Bu hem O’nun, hem de Türk milletinin hakkıdır. Bir hakkın teslimidir. Millî iradeye hürmet ve çarpık bir uygulamanın terki olacaktır. Peki nasıl yapılacak? Erdoğan, ne milletvekili ne başbakan... Milletvekili olmaması pek önemli değil. Mühim olan başbakanlık engelini aşmak. O da Anayasa değişikliğiyle mümkün. Bu noktada ana muhalefetle işbirliğine gitmek lazım. Sayın Deniz Baykal yasakların kaldırılmasına müspet nazarla bakmakta. Meselenin bir paket halinde ele alınmasına taraftar. Biz daha ötesini söyleyelim. Yeni meclis, 2003 Anayasasını inşa etmelidir. Elimizdeki Anayasa 1982 yılına ait. Ayda bir, yılda bir, üç yılda bir... yapılan değişikliklerle bütünlüğünü, ahengini hatta dil birliğini kaybetmiştir. Ortada bir yamalı bohça var. O halde 1982 Anayasasının tekrar şu veya bu maddesine ilave, çıkarma ve tashihler yapılacağına 21. asrın Türk Anayasası bina edilmeli. TBMM ilk günden bu kararı almalı ve teşkil edilecek Anayasa komisyonuyla özlediğimiz Sivil Anayasa gerçekleşmelidir. 23 Nisan 2003’e 6 ay var. Bir Anayasa 6 ayda yapılabilir. İşte o Anayasaya dokunulmazlıklar, milletvekilliği ve bakanlıktan emekli olunamayacağı, başbakan tayini gibi hususlar derc edilir. 2003 Anayasası, 50 maddeyi geçmemeli. Türkçe’si temiz olmalı, Medeni Kanununki gibi kötü bir dil anlayışı hakim olmamalı. Hayatın gerçeklerine cevap vermeli. Komisyonun hazırlayacağı, bu Anayasa TBMM’den geçer. İlgili maddede “bu Anayasa 1 Nisan 2003’te yürürlüğe girer” diye bir madde yer alır. Kalan 3 hafta içinde “geçici” başbakan istifa eder, Cumhurbaşkanı, istifayı kabulle yeni başbakanı tayin eder. Recep Tayyip Erdoğan, kabinesini Köşke sunar. 23 Nisan 2003’te de güven oyu alır. Böylece hem sivil bir Anayasaya kavuşmuş oluruz hem de tarihi bir günde bir hata düzeltilmiş olur. Her şey Türkiye için...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT