BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-Kur isteğe bağlıda sağlık yardımı yok!

Bağ-Kur isteğe bağlıda sağlık yardımı yok!

Ayten Koçel -Bursa: Yaklaşık 6 yıl isteğe bağ-Kur sigortasına prim ödedikten sonra maddi imkansızlıklar nedeni ile prim ödemeyi durdurdum. Şimdi tekrar prim ödemek istiyorum. Ancak isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarına sağlık yardımının kaldırıldığını duydum. Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorum.Ayten Koçel -Bursa: Yaklaşık 6 yıl isteğe bağ-Kur sigortasına prim ödedikten sonra maddi imkansızlıklar nedeni ile prim ödemeyi durdurdum. Şimdi tekrar prim ödemek istiyorum. Ancak isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarına sağlık yardımının kaldırıldığını duydum. Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Cevap: 1475 sayılı Bağ-Kur Kanununda değişiklikler yapan 619 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin geçici 2. maddesinde; “Bu KHK’nın yayımlandığı tarihte 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigortalı olanların bu sigortalılıkları; bu KHK’nın yayımlandığı tarihe kadar birikmiş tüm prim borçlarını, bu KHK’nın yayım tarihini takip eden altı ay içinde ödemeleri şartıyla devam ettirilir. Bu şartı yerine getirmeyenlerin sigortalılıkları ise, son prim ödeme tarihi itibarıyla sona erdirilir. Ayrıca, bu KHK’nın yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle sağlık sigortası kapsamında prim ödemeyen isteğe bağlı sigortalılar sağlık sigortası kapsamına alınmaz. Bu durumda olanlara kurumca aylık bağlanması halinde de aynı hüküm uygulanır.”deniliyor. Bu maddede isteğe bağlı Bağ-Kur’a sağlık sigortası primi ödemeden devam edenler, artık isteseler dahi sağlık sigortası kapsamına alınmayacaklardır. Üstelik bu kişiler emekli olduklarında da sağlık yardımına dahil edilmeyeceklerdir. Siz isteğe bağlı prim ödemeye ara verdiğiniz için, tekrar prim ödemeye başlamanız halinde, 619 sayılı KHK’ye göre sizden sağlık sigortası primi alınmayacak ve bunun sonucu olarak sağlık yardımı alamayacaksınız. Bu çok hasız ve yersiz bir uygulamadır. Özellikle 619 sayılı KHK Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği halde bu kararnameye göre Bağ-Kur’un işlem yapmasını anlamak mümkün değil. En kısa zamanda TBMM’sinin bu konuda yeni bir düzenleme yapması gerekmektedir. Kısa Kısa Kısa Mikail Özcan- Verdiğiniz bilgilere göre annenizin yaş haddi sorunu kalmamış. Bağ-Kura en az 15 tam yıl prim ödeyerek emekli olabilir. Veya Sosyal Sigortalar Kurumuna geçip en az 3.5 yıl prim ödeyerek emekli olabilir. Hizmet sürelerini günü gününe tam hesap ederek sonuca gidebilirsiniz. Verilerinizden SSK’ya geçmesi daha avantajlı görünüyor. Murat Bayram- Anneniz yaş haddinden emekli olabilecektir. 4447 sayılı yasa kadın sigortalıların Bağ-Kur’dan yaş haddinden emekli olma şartlarını, 01.01.1999 tarihini baz alarak kademeli geçişe bağlamıştır. Buna göre annenizin 1 Ocak 1999 tarihi itibarı ile 6 yıldan fazla, 8 yıldan az bağ-Kur hizmeti bulunduğu için, en az 15 yıl prim ödemek şartı ile 53 yaşını ikmal edeceği tarihte emekli olabilecektir. Zeki Çavdar -Düzce: Verdiğiniz bilgilere göre 4447 sayılı yasa ve daha sonra çıkan yasaya göre yaş haddine girmediğiniz için 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 5000 gün prim ödemesi ile emekli olabilirsiniz. Bugün itibarı ile emeklilik şartları sizin için tamamlandığından hemen müracaat edebilirsiniz. 4759 sayılı yasanın öngördüğü 44 yaş haddi sizin için geçerli değildir. Güncel bilgiler Asgari Ücret: 16 yaşından küçükler için: 213.210.000-TL 16 yaşından büyükler için: 250.875.000-TL. Sigorta Primine esas kazanç: Alt sınır: 327.583.290-TL Üst sınır: 1.637.916.450-TL. Kıdem tazminatı tavanı:1.160.150.000-TL. Özel indirim tutarı: 30.000.000-TL. İşsizlik Sigortası Keisntisi: İşçi hissesi: % 1 İşveren hissesi:%2 Devlet Katkısı:%1
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT