BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ramazanda gece namazı

Ramazanda gece namazı

Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerîf gecelerinde namaz kılmaya çok önem verirdi. Resûlullah buyurdu ki: “Her kim Ramazan-ı şerîfin her gecesinde iki rek’at namaz kılarsa, her rek’atında sekiz ihlâs-ı şerîf okursa, Hak teâlâ hazretleri, o kulun her rek’atında sekizyüz melek halk eder.Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerîf gecelerinde namaz kılmaya çok önem verirdi. Resûlullah buyurdu ki: “Her kim Ramazan-ı şerîfin her gecesinde iki rek’at namaz kılarsa, her rek’atında sekiz ihlâs-ı şerîf okursa, Hak teâlâ hazretleri, o kulun her rek’atında sekizyüz melek halk eder. Bu melekler, o kul için ibâdet ederler ve sevabı o kulun amel defterine yazılır. Derecesi yükselir, gelecek Ramazan-ı şerîfe kadar bu melekler Cennette bu kul için çeşitli dereceler hazırlarlar.” Resûl-i ekrem efendimiz yine buyuruyorlar ki: “Her kim Ramazan-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibadet etmeye niyet eylese, kirâmen kâtibîn melekleri derler ki, ‘Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli kılsın!’ Döşeği dahî der ki, ‘Hak teâlâ hazretleri senin ayağını Sırat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun!’ Abdest alınca, su dahî der ki, ‘Hak teâlâ hazretleri, senin kalbini temiz eylesin!’ Nihâyet bu kul namaz kılmağa başlayınca, Hak teâlâ hazretleri azamet-i şâniyle buyurur ki: “Ey benim kulum, ne istersen iste! Dileğini yerine getireceğim.” (Kaza borcu olanın bunların yerine kaza kılması daha sevaptır. Ayrıca, geceleri ilmihâl bilgilerini öğrenmek ve öğretmek de daha kıymetlidir.) Peygamber efendimiz, İhlâs, Muavvizeteyn (ya’nî Kul e’ûzü birabbinnâsi ile Kul e’ûzü birabbil felak) ve Fâtiha-i şerîfeyi çok okumayı tavsiye buyururdu. Bu dört sûreyi akşam, sabah üçer kere okuyan, malını, canını, çoluk çocuğunu, bütün belâlardan muhâfaza etmiş olacağı bildirildi. Bunlardan başka Kulyâeyyühelkâfirûn sûresini akşam, sabah okuyan kimse, kendisini şirkten korumuş olur. Akşam, sabah şu duayı okuyan kimse, sihir ve zâlimlerin şerrinden ve belâlardan emîn olur, buyruldu: “Bismillahirrahmânirrahîm, bismillahillezi lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul’alîm.” Resulullah efendimiz buyurdu ki, Hak teâlâ hazretlerinin üç ismi vardır ki, dilde hafif, terâzîde ise çok ağırdır. “Sübhânallahi vel hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâbillahil aliyyil azîm.” Bunun her bir kelimesine yüz sevap verilir. Gece uyanınca, şu duayı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92553
  % 1.62
 • 5.2638
  % -1.52
 • 6.0189
  % -0.93
 • 6.6741
  % -1.13
 • 212.667
  % -0.89
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT