BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Allahü teâlânın doksandokuz ismi

Allahü teâlânın doksandokuz ismi

-Dünden devam- 49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz. 50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten. 51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan. 52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran. 53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren. 54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz. 55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.-Dünden devam- 49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz. 50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten. 51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan. 52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran. 53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren. 54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz. 55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı. 56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden. 57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık. 58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen. 59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan. 60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan. 61- El-Muhyi: Mahluklara can veren. 62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran. 63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri. 64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran. 65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil. 66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan. 67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan. 68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci. 69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan. 70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi. 71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan. 72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden. 73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok. 74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok. 75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık. 76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü. 77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden. 78- El-Müteali: Son derece yüce. 79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol. 80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden. 81- El-Müntekım: Asilere ceza veren. 82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden. 83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli. 84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim. 85- Zül-Celale vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi. 86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı. 87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran. 88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır. 89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran. 90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan. 91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan. 92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan. 93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran. 94- El-Hadi: Hidayet veren. 95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan. 96- El-Baki: Varlığı ebedi olan. 97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan. 98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan. 99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez. (Esma-i hüsna’nın ve diğer meşhur duaların Kur’an-ı kerim harfleri ile yazılışları, “365 Gün Dua” kitabında vardır. Arı-Sanat, 0212 520 41 51)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT