BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kıbrıs plânının mahiyeti

Kıbrıs plânının mahiyeti

İngiltere’nin hazırladığı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verdiği plan 153 sayfa, haritalarla birlikte 172 sayfadır. Bu planda adeta yok yoktur. Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, ortak kurucu olup; tek devlet, tek kimlik, tek milli marş ve tek bayraktan ibaret olacaktır. Kıbrıs Başkan ve Yardımcısı, 10 ay süreli olup, dönüşümlüdür.İngiltere’nin hazırladığı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verdiği plan 153 sayfa, haritalarla birlikte 172 sayfadır. Bu planda adeta yok yoktur. Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, ortak kurucu olup; tek devlet, tek kimlik, tek milli marş ve tek bayraktan ibaret olacaktır. Kıbrıs Başkan ve Yardımcısı, 10 ay süreli olup, dönüşümlüdür. Yani Kıbrıslı Türk ve Rum Başkan sıra ile görevi devir alacaktır. Şu andaki liderler (Rauf Denktaş ve Klerides) anlaşmayı müteakiben 3 yıl devamlı görev yapacaklardır. Eş başkan olacaklardır. Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanı ise aynı dönemde ancak her ikisi Rum ya da Türk olmayacaktır. Altı üyeli başkanlık konseyi bir nevi hükümet görevini icra edecektir. Başkanlık Konseyi nüfus esasına göre olacaktır. Kurucu devletler eşit statüde olacaktır. Parlamento ve hukuki statü Parlamento, Senato ve Temsilciler Meclisinden ibaret olup, Senato’da 48 ya da 50 üye olacak; Türk ve Rum üyelerin sayısı eşit bulunacaktır. Temsilciler Meclisi 100 üye olup, nüfus esasına göre temsil edilecektir. Yüksek Mahkeme 9 üyeli olup, 3 Türk, 3 Rum ve 3 üye de dışarıdan olacaktır. Kıbrıs ortak vatan olup, Türkler Rum bölgesinde, Rumlar Türk bölgesinde yaşayabilecek ve mülk edinebileceklerdir. Belgeye göre geşmişteki trajedik hadiseler (katliam) olmayacak. Türkiye-Yunanistan arasındaki denge sağlanacak ve ilerde Türkiye’nin AB’ye girişi desteklenecek. Anlaşma yürürlüğe girinceye kadar; Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye tanınan garantörlük ve müdahale hakkı devam edecektir. Anlaşmadan sonra yeni duruma göre düzenleme yapılacaktır. Kıbrıs’a dışarıdan silah satışı yasaklanacaktır. Her iki taraf silah ve askeri malzeme almayacaktır. Toprak-mal-mülk meselesi Kofi Annan’ın Kıbrıs planında Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri endişeye sevk eden, haritalardır. Bu haritalar doğrultusunda KKTC’nin yüzde 36 olan toprağı yüzde 26’ya inecektir. Ayrıca en az 80 hatta 100 bin Rum, Türk bölgesine girecektir. Bu bir nevi Türk bölgesinin resmen Rumlaştırılması demektir. En az 20 bin Türk askeri çekilmek zorunda kalacaktır. Peki Rumlara devredilecek arazi içinde 160 bin Türk ne olacak? Terk edilen bölgeler stratejik öneme haiz. Ayrıca KKTC’nin tarım alanları ve zaten kıt olan su kaynaklarının tamamına yakını bu bölgelerdedir. Rumlara verilecek Güzelyurt narenciye bahçeleri ile doludur. Ve KKTC’nin ihracatının yüzde 75’i bu bölgeye aittir. Bu yerlerin Rumlara terki KKTC’nin ekonomik ve sosyal çöküntüsü demektir. Plan değil baskın Kıbrıs’ta ihtilaflar 1958’de çıban haline geldi. Ya taksim ya ölüm diye başladı ve bugünlere gelindi.1974’ten bu yana halledilmeyen Kıbrıs meselesinin hallini 30 güne sığdırmak Türkiye ve KKTC’yi köşeye sıkıştırmaktır. Kaldı ki Türkiye seçim arefesinde idi. Ecevit iktidarı emanetçi idi. Rauf Denktaş hayatının belki de en büyük hatasını yaparak, ABD’de ameliyat oldu... BM 18 Kasım’a kadar cevap ve 11 Aralık’a kadar anlaşma istemekte. Bana kalırsa, tuzaklarla dolu bu planın kabulü KKTC’nin fiili ve hukuki varlığının sonu demektir.
Kapat
KAPAT