BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Esmâ-i hüsnâ’yı söylemenin faydaları

Esmâ-i hüsnâ’yı söylemenin faydaları

Yûsuf Nebhânî hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir: Murada kavuşmak için: Duhâ namazından sonra beş yüz kere Semî’ ism-i şerîfini okuyan kimsenin duâsı kabûl olur ve Allahü teâlânın izniyle murâdına kavuşur.-Dünden devam- Yûsuf Nebhânî hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir: Murada kavuşmak için: Duhâ namazından sonra beş yüz kere Semî’ ism-i şerîfini okuyan kimsenin duâsı kabûl olur ve Allahü teâlânın izniyle murâdına kavuşur. Çocuğun itaatkâr olması için: Ana-baba, isyankâr evlâdının alnından tutar ve Allahü teâlânın eş-Şehîd ism-i şerîfini okursa, o çocuk Allahü teâlânın izniyle itâatkâr olur. Sıhhat ve selamet için: Eş-Şekûr ism-i şerîfini söyleyenin vücûduna âfiyet gelir, sıhhat ve selâmete kavuşur. Geçimi bollaşır. Zalimin zulmünden kurtulmak için: Bir kimse duhâ namazından sonra üç yüz altmış defâ et-Tevvâb ism-i şerîfini söylerse tövbesi kabûl olur. On defâ bir zâlim üzerine söylendiğinde zâlimin zulmünden kurtulur. Kalbin kuvvetli olması için: El-Vâcid ism-i şerîfini okuyanın kalbi kuvvet bulur. Afetlerden kurtuluş için: El-Vâlî ism-i şerîfini söyleyen, yıldırım ve başka âfetlerden kurtulmuş olur. Fakir olmamak için: El-Vâsi’ ism-i şerîfini söyliyen, fakirlik sıkıntısına düşmez. Hırs, gayz ve hasedden kurtulur. Karı-koca muhabbeti için: El-Vedûd ism-i şerîfini söyliyen karı-kocanın birbirine karşı sevgi ve muhabbeti çoğalır. Muhtaç olmamak için: El-Vehhâb ism-i şerîfini kim duhâ (kuşluk) namazından sonra söylerse, başkasına muhtaç olmaz. Kalblerde heybet hâsıl eder. Rızık kapısı açılması için: Bir şeyden korkan el-Vekîl ism-i şerîfini söylerse, emniyet bulur. Kendisine hayır ve rızk kapıları açılır. Evliyalık nuru için: İşrak vaktinde ez-Zâhir ism-i şerîfi söylendiğinde kalbde evliyâlık nûru meydana gelir. Kıymet ve şeref için: Zülcelâli ve’l-ikrâm ism-i şerîfini söyliyenin kıymet ve şerefi artar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT