BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Milli Piyango İdaresi Maliye’ye bağlandı

Milli Piyango İdaresi Maliye’ye bağlandı

Başbakanlığa bağlı veya ilgili kuruluşların, ilgili oldukları bakanlıklarda değişiklik yapıldı. Değişikliklere ilişkin işlem dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, Başbakanlığa bağlı bulunan, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı`na, Konut Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`na, Denizcilik Müsteşarlığı Ulaştırma Bakanlığı`na, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na, MTA ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na bağlandı.ANKARA- Başbakanlığa bağlı veya ilgili kuruluşların, ilgili oldukları bakanlıklarda değişiklik yapıldı. Değişikliklere ilişkin işlem dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, Başbakanlığa bağlı bulunan, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı`na, Konut Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`na, Denizcilik Müsteşarlığı Ulaştırma Bakanlığı`na, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na, MTA ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na bağlandı. Ayrıca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü ve sorunları Genel Müdürlüğü ve Aile Araştırma Kurumu`nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü`nün de Çevre Bakanlığı`na bağlanması kararlaştırıldı. İlgilendirilen kuruluşlar Başbakanlıkla ilgili bulunan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Maliye Bakanlığı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Akreditasyon Kurumu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Eti Holding A.Ş Genel Müdürlüğü ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgilendirildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT