BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Korkutan rapor!

Korkutan rapor!

17 Ağustos Marmara depreminin ardından Türkiye genelinde yapılan zemin etüt çalışmaları sona ererken, Bursa’da tespit edilemeyen fay tabakaları olduğu ortaya çıktı. İznik ilçesinin ise yeraltı gölü üzerine kurulduğu bildirildi.BURSA(İHA)- 17 Ağustos Marmara depreminin ardından Türkiye genelinde yapılan zemin etüt çalışmaları sona ererken, Bursa’da tespit edilemeyen fay tabakaları olduğu ortaya çıktı. İznik ilçesinin ise yeraltı gölü üzerine kurulduğu bildirildi. Birinci derecede deprem bölgesi olan İznik’te araştırmalar yapan jeofizik ve jeoloji uzmanları, zemin etüdü ve depremsel dayanıklılık içeren detaylı bir rapor hazırladı. Marmara Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi’ne bağlı uzmanların 3 yılda hazırladığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün de onayladığı raporda, İznik’te yeraltı su seviyesinin çok yüksek olduğu belirtildi. Uzmanların hazırladığı raporda, İznik’in yer altı su seviyesinin toprak zemine çok yakın olduğu görüldü. İlçe sınırları içinde kumlu birimlerin olması ve yer altı suyseviyesinin yüksek çıkmasının, zeminde sıvılaşma riskini artırdığına dikkat çekildi. Ayrıca raporda, sıvılaşmış zeminlerde bulunan binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olsalar bile güçlü bir sarsıntıda yana yatabileceği veya dibe çökebileceği hatırlatıldı. 80 adet düşey elektrik sondajı, 69 adet sismik serim, 55 noktada da 80 adet ikrotromer ölçüm yapılarak hazırlanan jeofizik etüt raporunun ortaya çıkardığı tablonun son derece ürkütücü olduğu ifade edildi. Etütlerde, kuvarterner yaşlı alüvyonlar ile alüvyonun genel özelliğini taşıyan kil, silt, kum ve çakıl türü zayıf ince tabaka zemine rastlandığı kaydedildi. Dev fay 147 yıldır uyuyor Bu arada Bursa’nın ise fayın kuzey bloğu üzerinde ve hemen bitişiğinde kurulu olduğu belirtildi. İlin batısında ve doğusunda D-B gidişli ve Bursa fayına paralel uzanımlı birkaç fayın daha olduğu tespit edildi. Ancak, doğuda Kestel ile batıda Bursa il merkezi arasında, Bursa fayının düşen kuzey bloğunun çok kalın ve gevşek alüvyonlu yapıya sahip olması ve yamaç döküntüsüyle örtülü olması yüzünden fayların yer tespitinin yapılamadığı açıklandı. Böyle bir durumda, Bursa’nın da içinde yer aldığı Güney Marmara bölgesinin depremsellik riskinin beklenenden daha büyük olacağına işaret edildi. Fayın batı uzantısının derin sismik ve büyük saha çalışmalarıyla araştırılması gerektiği dile getirildi. 28 Şubat ve 11 Nisan 1855’te 10 şiddetinde meydana gelen depremlerde, Bursa il merkezinde ve yakın çevresinde çok sayıda can ve mal kaybı yaşandığı öğrenildi. Bursa ve çevresindeki fayların, sağ yanal doğrultu atılımlı Kuzey Anadolu fay hattının Marmara segmenleri tarafından yönlendirildiği ve 180 ila 260 yılda bir kırıldığı belirtildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT