BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mahalli reform yolda

Mahalli reform yolda

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, merkezi iradenin yetkilerinin yerel yönetimlere devredileceğini söyledi. Çağdaş yönetim YEREL yönetimlerin merkezi idarenin baskısından kurtulacağını belirten İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, “Merkezi idare ile yerel idareler arasında görev, yetki ve kaynak paylaşımı; etkinlik, verimlilik ve çağdaş yönetim ilkelerine göre belirlenecek. Artık birçok mesele yerinde halledilecek. Merkezi idareden yetki ve izin almaya gerek kalmayacak” dedi.ANKARA - İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, yerel yönetimde yapılacak reformlarla ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Aksu, yapılacak yeni düzenlemelerle yerel yönetimlerin merkezi idarenin baskısından kurtulacağını belirterek, “Artık birçok mesele yerinde halledilecek. Merkezi idareden yetki ve izin almaya gerek kalmayacak” dedi. Bakan Aksu makamında İhlas Medya Grup Başkanı ve Gazetemizin Ankara Temsilcisi Nuri Elibol’u kabul etti. Kabulde İHA Ankara Bölge Müdürü Hakkı Aldoğan, TGRT Ankara Haber Müdürü Batuhan Yaşar ve Gazetemiz Ankara Haber Müdürü Akif Bülbül de hazır bulundu. Daha önce de aynı bakanlıkta görev yaptığını hatırlatan Aksu, yapacağı icraatları gazetemize anlattı. Yerel yönetimlerin merkezi idarenin kıskacı altında olduğuna dikkat çeken Aksu, Yerel İdareler Reformunun yasalaşmasıyla birçok meselenin kökten çözüleceğini söyledi. Merkezi idarenin yetkilerinin yerel yönetimlere devredileceğini ifade eden Aksu şöyle konuştu: Avrupa özerklik şartına uyacak “Demokrasi sadece seçme ve seçilme rejimi değil, aynı zamanda katılma ve işbirliği rejimidir. Kamu hizmetlerine katılım ve işbirliği yerel yönetimlerden başlar. Katılımcı ve çoğulcu demokrasi ilkeleri doğrultusunda, yeni kamu yönetimi anlayışlarını mahalli idareler alanına taşımak zorunlu hale gelmiştir. İdarenin bütünlüğü ilkesi gereğince merkezi idarelerle mahalli idareler arasında hizmet ve kaynak dengesinin kurulması ve aralarındaki koordinasyonun tam olarak sağlanması gerekmektedir. Merkezi idare ile yerel idareler arasında görev, yetki ve kaynak paylaşımı, etkinlik, verimlilik ve çağdaş yönetim ilkelerine göre belirlenecek, yeni bir düzenleme yapılacaktır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında belirtildiği gibi, yerel yönetimler kanun tarafından belirlenen yetki sınırları içinde kalan tüm konularda faaliyette bulunmak açısından taktir hakkına sahip olacaklardır. Merkezi idarenin görev ve yetkileri tek, tek sayılacak ve bunun dışında kalan tüm görevler yerel yönetimlere bırakılacak. Orta ve küçük ölçekli belediyelerimizin insan kaynakları ve teknik alt yapıları güçlendirilecek. Belediye yöneticileri, modern belediyecilik, kentleşme ve imar gibi konularda eğitime tabi tutulacak.” Mali imkanlar güçlendirilecek Yerel yönetimlerin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli harcamaları karşılayacak bir mali yapıya kavuşturulacağını ifade eden Aksu, “Yerel yönetimlerin karar alma sürecine sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanacak. Büyükşehir belediyesi kurulması objektif kriterlere bağlanacak. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev-yetki paylaşımı, hizmetlerde aksamaya yol açmayacak şekilde yeniden düzenlenecektir” diye konuştu. İl yönetimlerine de yetki verilecek İçişleri Bakanı Aksu, yerel seviyede hizmet yürüten il yönetimlerinin de yeniden yapılandırılmasının şart olduğunu vurguladı. Aksu, “Bakanlıkların taşra teşkilatları ile görev ve yetkileri çakışan ve hizmetlerin yürütülmesinde sıkıntılara yol açan mevcut il yönetimin, hizmetlerin yerinden karşılanması ilkesine göre yeniden düzenlenecek “diye konuştu. Aksu bu konuda yapılacak değişiklikleri de şöyle sıraladı: “Bakanlıkların taşradaki görev ve yetkileri, aşamalı olarak valiliklere ve il özel idarelerine devredilerek bürokrasi azaltılacak. Yerel tercihler dikkate alınarak sağlık, eğitim, kültür, sosyal yardımlaşma, turizm, çevre, köy işleri, tarım, hayvancılık, imar ve ulaşım hizmetlerinin il düzeyinde karşılanması sağlanacak. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikalar merkezi yönetim tarafından iller arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar ise hizmet bölgeleri tarafından yürütülecek. Bakanlıklara bağlı il müdürlükleri aşamalı olarak valiliklere bağlanacak. İl müdürlükleri bakanlıkların oluşturdukları politikalar ve ilin ihtiyaçları çerçevesinde plan, program ve uygulama yapacak. İl ve ilçelerdeki kamu personelinin yönetimi valiliğe bağlanarak, kamu personelinin verimli kullanılması ve kurumlar arasında elemanların kolayca kaydırılması sağlanacak. Yerel yönetimler bütçelerinin yüzde 35’ini geçmemek kaydıyla, personel hareketlerinde serbest kalacak. İl Genel Meclisleri gerçek anlamda birer yerel meclise dönüştürülecek. İl Özel İdareleri, belediyelerin mücavir alanları dışında kalan ve ilin bütününü ilgilendiren ortak hizmetlerin tümünden sorumlu tutulacak.” İnsan haklarına öncelik Bakanlık yaptığı sürece insan hakları ihlallerinin üzerine titizlikle gidileceğini de kaydeden Aksu, işkence, kayıp, gözaltında ölüm, faili meçhul cinayet gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez insan hakları ihlalleri üzerine ciddiyetle gidileceğini de sözlerine ekledi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT