BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İbadetlerin kabul şartları

İbadetlerin kabul şartları

Bütün ibâdetlerin kabul olmaları için, önce insanın Peygamber efendimiz ve Eshabı gibi inanması yani Ehl-i sünnet i’tikâdında olması ve ibâdetlerin sahîh olmaları, sonra, ihlâs ile yapılmaları ve insanın üzerinde kul hakkı bulunmaması şarttırBütün ibâdetlerin kabul olmaları için, önce insanın Peygamber efendimiz ve Eshabı gibi inanması yani Ehl-i sünnet i’tikâdında olması ve ibâdetlerin sahîh olmaları, sonra, ihlâs ile yapılmaları ve insanın üzerinde kul hakkı bulunmaması şarttır Hadîs-i şerîflerde, “Yâ Sa’d! Duânın kabul olması için helâlden ye! Bir lokma haram yiyenin, kırk gün ibâdetleri kabûl olmaz” (Ya’nî sevap verilmez) ve “Üzerinde haramdan cilbâb, entari bulunan kimsenin ibadetlerini Allahü teâlâ kabûl etmez” “Yalnız bir lirası haramdan olan on lira ile alınmış elbise ile kılınan namaz kabûl olmaz” “Gayr-i müslime zulm edenden, Kıyâmet günü, onun hakkını ben isteyeceğim” buyuruldu. Bunun için ibâdetlerin kabûl olmasını istiyenin, hîle ve hıyânet yapmaması, işçinin ücretini, teri kurumadan önce vermesi lazımdır. Kiralanan malı, umûmî yerleri tahrip etmemelidir. Borcu çabuk ve eksiksiz ödemelidir. Bir kimse, malı olduğu hâlde, borcunu ödemeyi bir saat geciktirirse, zalim ve âsi olur. Her an lanet altında bulunur. Borç ödememek öyle bir günahtır ki, uykuda bile durmadan yazılır. Değeri düşük olan para veya işe yaramayan mal vererek öder ve bunu hak sahibi istemeyerek alırsa, yine günah olur. Onu razı etmedikçe, gönlünü almadıkça günahtan kurtulamaz. Gayri müslimlerin de mallarına, canlarına ve ırzlarına saldırmak haramdır. Bunların, kalbini kırmak, malını almak müslümanın malını almaktan daha büyük günahtır. Hayvan hakkı, insan hakkından, kâfirin hakkı da, hayvan hakkından daha büyük günahtır. Fitneyi uyandırmamalıdır. Fitne çıkarmak, ortalığı karıştırmak, felâkete sebeb olmaktır, haramdır. Müslümanlığın güzel ahlâkını yaymada örnek olmalıdır. Hakîkî müslüman hem islâmiyyete uyar, günah işlemez, hem de, kanûnlara uyar, suç işlemez. Kanuna uymayan hapishaneye gider. Dine uymayan da Cehanneme gider. Müslüman hapishaneye de Cehenneme de gitmez. Müslüman, fitne çıkarmaz. Hiçbir mahlûka zarar vermez. “İnsanların en iyisi, insanlara faydalı olanıdır” ve “İmanı üstün olanınız, ahlâkı güzel olanınızdır!” hadîs-i şerîflerini hiç unutmaz. Şairin dediği gibi; Fitneye mâni’ olan bir yalan/ İyidir, sebeb olan doğrudan!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT