BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan'a engel kalktı

Erdoğan'a engel kalktı

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliğinin önündeki engelleri kaldırmayı da içeren Anayasa değişiklikleri, CHP'lilerin çekimser oy kullandığı TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonu, AKP'li Burhan Kuzu başkanlığında toplanarak Anayasa değişiklikleri teklifini görüştü.ANKARA - AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliğinin önündeki engelleri kaldırmayı da içeren Anayasa değişiklikleri, CHP'lilerin çekimser oy kullandığı TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonu, AKP'li Burhan Kuzu başkanlığında toplanarak Anayasa değişiklikleri teklifini görüştü. CHP'lilerin bazı itirazlarını da dikkate alan AK Parti iki partinin uzlaşması sonucu teklifte bazı değişikliklere gittiler. Komisyonda, Anayasa'nın 76'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ideolojik veya anarşik eylemlere" katılanların milletvekili olamayacağı konusundaki ibare "Terör eylemlerine" şeklinde değiştirilmesi kabul edildi. Teklifte yer alan "Affa uğramış olsalar bile" ibaresinin madde metninden çıkarılmasına yönelik teklif ise her iki partinin uzlaşması ile kabul görmedi. CHP'lilerin "affa uğramış olsalar bile" ibaresinin madde metninden çıkarılmasının yüz kızartıcı suç işleyenlerin de milletvekili seçilebilmesine imkan tanıyacağı, bunun da toplumun temiz siyaset beklentisine ters düşeceği yolundaki itirazlarına AKP'liler de destek verdi. Böylelikle Anayasanın 76'ncı maddesinde yer alan "Affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler" ibaresi aynen korunmuş oldu. Yapılan değişiklikle AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekiliğinin önündeki engel de kalkmış oldu. Anayasa'nın 78'inci maddesine eklenen bir fıkra ile de bir ilin veya seçim çevresinin TBMM üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılması hükme bağlandı. Böylelikle de yine Erdoğan'ın Siirt'te yapılacak seçimlerde aday olmasının önü açılmış oldu. Teklifteki geçici madde ile de Anayasa'nın 67'nci maddesindeki seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan seçimlere uygulanmayacağı hükmünün TBMM'nin 22'nci döneminde yapılacak ilk ara seçimde uygulanmayacağı hükme bağlandı. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra CHP'lilerin çekimser kaldığı oylama sonucunda Anayasa değişiklikleri komisyonda kabul edildi. İçtüzük de değişti ANKARA - TBMM Anayasa Komisyonu Anayasa Mahkemesi tarafından Meclis İçtüzüğünün iptal edilen bazı maddelerini iptal gerekçeleri doğrultusunda değiştirerek kabul etti. Anayasa Mahkemesinin demokrasiye aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiği maddelerde yapılan değişiklikle milletvekillerine daha çok söz hakkı tanınması imkanı getirildi. Yapılan değişiklikle, tasarı veya teklifin tümü üzerindeki soru-cevap süreleri 20, maddeler üzerindeki konuşma süresi ise 10 dakika olarak belirlendi. Değişiklikle milletvekilleri tarafından verilen Anayasaya aykırılık önergeleri dahil, her madde için yedi önerge verilmesi de hükme bağlandı. Milletvekilleri daha önce ancak 3 önerge verebiliyorlardı. Değişiklikle her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı da saklı tutuldu. Ancak bu hakkın, ilgili siyasi parti grubuna mensup milletvekillerince kullanılmaması halinde, diğer siyasi parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince kullanılabilmesi imkanı da getirildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT