BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Katılım payı için ilaç genelgesi

Katılım payı için ilaç genelgesi

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, anlaşmalı eczanelerde hastalardan mutlaka ‘ilaç katılım payı’ alınmasına dönük, yeni bir genelge yayımladı. Kamu kuruluşlarına gönderilen İlaç Katılım Payı genelgesinde, kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ayakta tedavileri için gerekli ilaç bedellerinin yüzde 20’sinin, katılım payı olarak ilgiliden alınması gerektiğine dikkat çekildi.ANKARA- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, anlaşmalı eczanelerde hastalardan mutlaka ‘ilaç katılım payı’ alınmasına dönük, yeni bir genelge yayımladı. Kamu kuruluşlarına gönderilen İlaç Katılım Payı genelgesinde, kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ayakta tedavileri için gerekli ilaç bedellerinin yüzde 20’sinin, katılım payı olarak ilgiliden alınması gerektiğine dikkat çekildi. Ancak uygulamada çoğu anlaşmalı eczanenin ilaç katılım payı almadığı, bunun ise hem eczaneler arasında haksız rekabete yolaçtığı hem de ilaç israfına neden olduğu kaydedilen genelgede, 15 Ocak 2003 tarihinden itibaren yeni bir uygulamaya geçileceği belirtildi. Satış fişli takip Maliye Bakanı’nın genelgesinde, yeni uygulamanın esasları şöyle sıralandı: “-Eczaneler, ödeme kaydedici cihazlardan alınan fişleri, ilgili mevzuatında belirtilen bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenleyecekler ve teknik imkâna sahip olanlar, ödeme kaydedici cihazların perakende satış fişlerini 3 nüsha olarak düzenleyecekler. Mükerrer indirime sebebiyet verilmemesi bakımından, eczanelerin ilaç satışlarında perakende satış fişini ilaç katılım payının takibinde kullanılacak rulonun arkasına periyodik aralıklarla (3 nüsha) ibaresi konulacak. 3 nüsha olarak düzenlenen perakende satış fişinin 1 nüshası ilacı alan kişiye verilecek, 1 nüshası eczanede kalacak, 1 nüshası da ödemeyi yapacak kuruma ibraz edilecek reçetenin arkasına eczacı tarafından iliştirilecektir. -Ödeme kaydedici cihazın teknik olarak perakende satış fişinin 3 nüsha düzenlenmesine imkân vermemesi halinde, eczacı tarafından ilacı alan kişiye verilen perakende satış fişinin tarihi ve numarası reçetenin arkasına yazılacaktır. Gerektiğinde tahakkuk memurları hastalardan perakende satış fişinin ibrazını isteyebilecektir. Tüm anlaşmalı eczaneler, ödeme kaydedici cihazlarını 3 nüsha fiş düzenleyebilecek teknik donanıma geçmesi hususunda gerekli tedbirleri alacaktır.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT