BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Benim için ne yaptın?”

“Benim için ne yaptın?”

Hak teâlâ hazretleri Mûsâ aleyhisselâma sordu: “Yâ Mûsâ! Benim için ne amel işledin?” Mûsâ aleyhisselâm: Yâ Rabbî, senin için namaz kıldım, oruc tuttum, tesbîh okudum, sadaka verdim. Hak teâlâ buyurdu ki, “Bunların hepsi senin içindir. Namaz kılarsan Cennet veririm, oruç tutarsan sana kabir ve sıratta nûr olur.Hak teâlâ hazretleri Mûsâ aleyhisselâma sordu: “Yâ Mûsâ! Benim için ne amel işledin?” Mûsâ aleyhisselâm: Yâ Rabbî, senin için namaz kıldım, oruc tuttum, tesbîh okudum, sadaka verdim. Hak teâlâ buyurdu ki, “Bunların hepsi senin içindir. Namaz kılarsan Cennet veririm, oruç tutarsan sana kabir ve sıratta nûr olur. Tesbîh okursan Cennet-i a’lâda senin için ağaç dikilir, sadaka verirsen, üzerine gelecek kazâ ve belâ def’ ve ref’ olur. Yâ Mûsâ, benim için ne amel yapdın?” Bunun üzerine Mûsâ aleyhisselâm sordu: Yâ Rabbî, senin için ne amel yapmak gerekir? Hak teâlâ hazretleri buyurdu ki, “Benim için amel, dostumu dost ve düşmanımı düşman tanımaktır.” Allahü teâlânın en beğendiği ibâdet, müslümanları sevmek, kâfirleri sevmemektir. Buna, (Hubb-i fillah ve buğd-ı fillah) denir. Bir kişinin sa’îd olmasının, iyi insan olmasının nişânı şudur: Hak teâlâ hazretlerinin kaza ve kaderine râzı olur. Şakî, fenâ adam olmanın da nişânı şudur: Kazâ ve kadere râzı olmayıp, bir musîbet geldiği zaman, çağırır, bağırır, çok ağlar, sızlar. Allahü teâlâ hazretlerinin huzûrunda mutîlerden, iyilerden olmayı isteyen, her işte inşâallah desin! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, “İnsanlar için bundan daha fazîletli mutîlik yoktur.” Bir kimse ile bir şey karârlaştırırken inşâallah deyip, sonradan o işi yerine getiremezse yalancı olmamış olur. Üç yerde gönlü hâzırlamalıdır ki, üzerine rahmet kapısı açılsın: 1- Kur’ân-ı kerîm okunurken, 2- Allahü teâlânın ismini söylerken, 3- Namaz kılarken. Ârif olan kimsenin nişânı, sükût etmesi fikr ola. Baktığı ibret ola ve dilediği tâat oladır. Zünnûn-i Mısrî hazretleri der ki, karnı yemekle dolu olanın gönlünde hikmet tutunamaz. Allahü teâlâdan korkup günahtan sakınan kimseye ne mutlu! Bu da vücûdun fazla beslenmemesiyle olur. Hak teâlâyı zikir etmek, insanı Allahü teâlâya yaklaştırır. Hak teâlâ hazretlerinden korkmamanın alâmetleri şunlardır: 1- Niyet zayıflığı. 2- Kibirli olmak. 3- Ölümü yakın bilmeyip, tûl-i emele saplanmak. 4- Hak teâlâ hazretlerinin rızâsını terk edip, halkın isteğini yapmak. 5- Sünneti bırakıp, bidat işlemek. 6- Günahını az görmekdir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT