BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sağlık karnesi nasıl alınır?

Sağlık karnesi nasıl alınır?

Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigortalı olarak çalışanlar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarına SSK tarafından sağlık yardımı yapılmaktadır. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumundan iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alan sigortalılar ile bunların eş, çocuk, ana ve babalarına sağlık yarımı yapılır. Yine Sosyal Sigortalar kurumundan hak sahibi olarak gelir ve aylık alan eş, çocuk, ana ve babalara sağlık yardımı yapılmaktadır.Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigortalı olarak çalışanlar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarına SSK tarafından sağlık yardımı yapılmaktadır. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumundan iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alan sigortalılar ile bunların eş, çocuk, ana ve babalarına sağlık yarımı yapılır. Yine Sosyal Sigortalar kurumundan hak sahibi olarak gelir ve aylık alan eş, çocuk, ana ve babalara sağlık yardımı yapılmaktadır. Son olarak sigortalılık niteliğini yitirenlerden, bu tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olan ve hastalıkları sebebi ile, bu niteliğin yitirilişinden itibaren 6 ay içinde Kuruma başvuran sigortalı ile geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk ve ana ve babalarına sağlık yardımı yapılır. SSK tarafından yukarıda sayılan kişilere sağlık yardımı yapılabilmesi için Sağlık karnesi çıkarılması gerekmektedir. Çalışan bir sigortalı sağlık karnesi çıkarabilmek için; Sigorta kartı fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf (renkli), çalıştığı işyerinden yasanın aradığı şartlara uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı gerekmektedir. Sigortalının almış olduğu vizite kağıdından yeterli günü olmayabilir. Vizite kağıdı düzenleyen işyerine yeni girmiş olabilir. Eğer son bir yıl içinde çalıştığı başka bir işyeri var ise oradan getireceği dört aylık dönem bordrosu veya ayrı bir vizite kağıdı ile gün sayısının yeterli olduğunun ispatlanması gerekir. Sigortalının eş ve çocuklarına sağlık karnesi alabilmesi için; Çalıştığı işyerinden 506 sayılı yasanın 90. maddesinde belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş vizite kağıdı, eşin ve çocukların birer adet vesikalı fotoğrafı (5 yaşından küçük çocuklar için fotoğraf gerekmiyor), eş ve çocukların nüfus cüzdanı fotokopisi, bazı durumlarda evlilik cüzdanı fotokopisi ile vukuatlı nüfus kayıt örneği gerekebilir. 18 yaşını doldurmamış veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 ayşını doldurmamış erkek çocukların halen okuduklarına dair okullarından tasdikli öğrenim belgesi, 18 yaşını doldurmuş ve çalışamayacak malul erkek çocukları için, durumlarını belirtir SSK sağlık kurulu raporu gereklidir. Yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan kız çocukları hakkında beyan ve taahhüt belgesi gerekmektedir. Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu ana ve babasına sağlık karnesi alabilmek için, öncelikle ana ve babanın geçiminin sigortalı tarafından sağlandığının belgelenmesi gerekmektedir. Bu belge sağlandıktan sonra, ana ve babaya ait nüfus cüzdanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, vesikalık fotoğraf ve vizite kağıdı gerekmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir ve aylık alanlar içinde yukarıda sayılanlar ek olarak kurumdan aylık aldığını gösterir belge ve bir çok durumda vukuatlı nüfus kayıt örneği ile öğrenim belgesi gerekmektedir. Son bir uyarı olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerine tedavi olmaya gidenler yanlarında mutlaka kimlik belgesi veya kimlik belgesi yerine geçen bir belge bulundurmalıdırlar. Ayrıca sağlık karnesi, çalışanlar vizite kağıdı, çalışanlar bakmakla yükümlüğü olduğu kişilerin vizite kağıdı ile hastaneye gitmeleri gerekmektedir. Sadece sağlık karnesi ile yapılan müracaatlar kabul edilmemektedir. Çalışan sigortalılar işyerlerine en yakın olan Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerine, sağlık yardımından yararlanan diğer kimseler ise, ikametgahlarına en yakın olan sağlık tesisine müracaat ederek tedavilerini yaptırabilirler. Emekliler için herhangi bir yer sınırlaması yoktur.
Reklamı Geç
KAPAT