BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir şiir anıtı

Bir şiir anıtı

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Fuzuli'nin "Leyla ve Mecnun"undan sonra, bir Şeyh Galib şaheseri olarak klasik edebiyatımızın zirvesindeki yerini koruyan "Hüsn ü Aşk"ı eksiksiz bir eserle gündeme taşıyor.Şeyh Galib, Divan şiirinin zirve isimlerinin başlarında yer alıyor. Zaman zaman hakkında birçok yazı, dergi özel sayıları, kitaplar yayımlansa da bu engin şiir birikimi, akademik kitap bütünlüğü içinde edebiyatımıza yansımamıştı. Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan'ın hazırladığı "Hüsn ü Aşk" isimli hacimli çalışma Ötüken Neşriyat tarafından basıldı. Nesre çeviri, notlar ve açıklamalarla yayımlanan kitap, klasik edebiyatımızın ikinci büyük mesnevisi olarak bilinen ve dünya edebiyatının en görkemli eserleri arasında sayılan "Hüsn ü Aşk"ı, bugüne kadar uğradığı yanlış çeviri ve yorumdan da kurtarıyor. İstanbul Üniversitesi edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Doğan, daha önce 16. yüzyılın büyük şairi Fuzuli'nin "Leyla ve Mecnun" isimli eserini aynı şekilde hazırlayıp yayımlamıştı. Eksikler tamamlandı Prof. DR. Muhammet Nur Doğan, kitabın önemi hakkında şunları söylüyor: "18. yüzyılın güçlü şairi Şeyh Galib'in şimdiye kadar yanlış çevirilerin kurbanı olmuş ve hakkında hep tek yanlı ve eksik hükümler verilmiş bulunan Hüsn ü Aşk adlı eseri, aslında sebs-i Hindi (Hint üslubu) dediğimiz, girift hayellerin, engin tarihi, estetik ve kültürel çağrışımlarınh akim olduğu bir üslupla kaleme alınmıştır ve çok yönlülük özelliği gösterir. Bunun sadece vahdet-i vücut düşüncesinin alegorik ve sembolik açılımından ibaretmiş gibi göstermek, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Hüsn ü Aşk, klasik edebiyatın bütün meselelerine vakıf dahi bir sanatkarın, Hint üslubunun insan düşüncesini muhayyilenin engin denizinde sonsuz derinliklere daldırtan etkisi altında altı aylık müthiş bir ruh ve beyin fırtınası ile kaleme aldığı, fantastik ve poetik yanının tasavvufi yanından hiç de geri kalmadığı bir şiir anıtıdır." Hüsn ü Aşk Şerhi... Prof. Dr. Doğan'ın üç yıldan fazla süren ve bir arkeolojik kazı titizliği ile önemli bulgulara ulaşan çabasının eseri olan kitabın sol sayfalarında "Hüsn ü Aşk"ın bugünkü harflerle metni veriliyor ve sağ tarafta ise o sayfadaki beyitlerin nesre çevirileri ve beyit içerisinde değinilmesi gereken hususlar ve açıklamalar bulunuyor. Doğan, kitabı hazırlarken ne gibi sıkıntılar çektiğini şöyle anlatıyor: "Birçoğu haftalar ve aylar süren titiz araştırmaların neticesi olan notlar ve açıklamalar ile ayrıca beyitlerin nesre çevirisi sırasında ilave edilen parantez içi bilgi ve ilavelerle bu kitap bir nesne çeviri boyutlarını aşarak bir Hüsn Aşk Şerhi mahiyetini aldı." Kitabın başında yer alan önsözde ise, klasik Türk edebiyatı Hint üslubu ile ilgili önemli bilgilere yer verilirken, bugüne kadar yapılan Hüsn ü Aşk çevirilerinin eksik kalan yanları da gözler önüne seriliyor. (0 212 251 03 50)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT