BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eski defterler açılıyor

Eski defterler açılıyor

AK Parti, Erdoğan’ın ‘Temiz siyaset ‘ talimatı üzerine, TBMM’ye bir araştırma önergesi verdi. 13 AKP’li ve 1 CHP’li milletvekilinin imzasıyla verilen önergede, rafa kaldırılmış birçok yolsuzluk dosyasının yeniden ele alınması istendi. Meclis’in itibarı Kaçak et ithali, SSK ve Bağ-Kur’daki ilaç vurgunu, Beyaz Enerji, Mavi Akım, bankaların hortumlanması gibi birçok dosyayı kapsayan önergede, “TBMM, tarihî bir görev üstlenmeli ve Meclis’e itibar kazandırılmalıdır” denildi.ANKARA - AK Parti, geçen hükümet döneminde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarını Meclis gündemine taşıdı. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Temiz siyaset dönemini başlatın" talimatı doğrultusunda AK Parti Grup Başkanvekili Salih Kapusuz başta olmak üzere AKP Milletvekilleri Ahmet Işık, Nevzat Yalçıntaş, Aziz Akgül, Alaattin Büyükkaya, Abdülmecit Alp, Bayram Özçelik, Mustafa Tuna, Zülfü Demirbağ, Özkan Öksüz, Ahmet Ertürk, Recep Koral, Murat Yıldırım, Hasan Kara ve CHP'li Yüksel Çorbacıoğlu'nun imzası ile TBMM Başkanlığına verilen önergede, 'Beyaz Enerji' ve 'Mavi Akım' dosyaları, bankaların hortumlanması, kaçak et ithali, özelleştirmelerdeki usulsüzlükler, SSK ve Bağ-Kur'daki ilaç vurgunu gibi son yıllarda ülke gündeminden düşmeyen yolsuzlukların sosyal ve ekonomik boyutlarını, sebeplerini araştırmak, alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün ise 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması istendi. Yapanın yanına kâr kalıyor Önergede, yolsuzluklar konusunda bugüne kadar ciddi bir mücadele verilmediğini, bunun nedeninin ise çoğu kez iradeden yoksun dürüst olmayan yöneticilere, yolsuzluğa bulaşmış devlet memurları, emniyet mensupları ve yargı mensupları ile verilen cezaların yetersizliği olduğu kaydedildi. Büyük yankılarla kamuoyuna duyurulan yolsuzlukların ve faillerinin birkaç ay tutuklu kaldıktan sonra halkın gözü önünde salıverildikleri, mal varlıklarına el sürülemediği, yıllarca süren davalarla kamuoyuna unutturulduğu ve adeta yapanın yanına kâr kaldığı da savunulan gerekçede şu görüşlere yer verildi: "Bu durumda halkın yöneticilere ve yargıya güveni kalmamakta, devlet kurumlarına karşı bir güvensizlik oluşmakta adeta yolsuzluklar olağan hale gelmektedir. Bu da yolsuzlukla mücadelede en önemli unsur olan halkın desteğini ve kamuoyu baskısını etkisiz hale getirmektedir. Bugüne kadar yolsuzlukların etkisi, sebepleri ciddi boyutlarda TBMM'de ele alınmamıştır. Çeşitli zamanlarda verilen yazılı, sözlü sorular, Meclis Araştırmaları, Genel Görüşme Önergeleri ve Gensorular Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran hükümet gruplarınca ya reddedilmiş ya da hiç dikkate alınmamıştır. Bu da Meclis'in halkın gözündeki itibarını kaybetmesinde en büyük neden olmuştur" Meclis itibar kazanacak Önergesinin gerekçesinde, TBMM'nin bu dönemde tarihi bir görev üstlenmesi gerektiği ve tüm yolsuzluk iddiaları ile yolsuzluğa bulaşmış kurum ve kişilerin araştırılması gerektiğine de dikkat çekildi. Halkın, sivil toplum örgütlerinin de bilgisine başvurularak yapılacak olan geniş çaplı bir çalışmanın hükümete de bu konudaki mücadelesinde yardımcı olacağı belirtilen önergede, bu araştırmanın aynı zamanda yolsuzlukla mücadele eden kurumlara da cesaret vereceği ve parlamentonun, devletin ve halkın gözünde güvenini ve itibar kazanmasını sağlayacağı bildirildi. Temiz toplum hedefine ulaşılmasında yolsuzluk iddialarının meclis tarafından ele alınmasının büyük katkısı olacağı vurgulanan önergede, "Devletimizi yıpratan, halkımızı ümitsizliğe sevk eden, siyaseti ve siyasetçiyi kirleten yolsuzluklar ve nedenleri ile önlenmesi için alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılması yerinde olacaktır" denildi. Süreç nasıl işleyecek Önergenin Genel Kurul'da kabul edilmesinden sonra, bir komisyon kurulacak. Meclis'te grubu bulunan partilerin milletvekilleri sayısına göre verecekleri toplam 13 üyeden oluşacak olan Komisyon, üç ay süreyle çalışacak, bu süre içinde çalışmasını tamamlayamazsa bir aylık ek süre daha verilecek. Daha sonra iddialarla ilgili raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT