BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cihadı şahıslar değil, devlet yapar

Cihadı şahıslar değil, devlet yapar

Mısırlı Hasan Bennâ ve Seyyid Kutub gibi kimseler, “Cihâd, zulmedenlere ve zâlimlere karşıdır” âyet-i kerîmesini ileri sürerek gençleri devlete karşı ayaklandırdılar! Halbuki, bu âyet-i kerîme, Hac sûresinde olup, Medîne’de yeni kurulan islâm devletinin, Mekke’deki kâfirlerle cihâd yapmasına izin vermektedir. Yanî cihâdı, devlet yapar.Mısırlı Hasan Bennâ ve Seyyid Kutub gibi kimseler, “Cihâd, zulmedenlere ve zâlimlere karşıdır” âyet-i kerîmesini ileri sürerek gençleri devlete karşı ayaklandırdılar! Halbuki, bu âyet-i kerîme, Hac sûresinde olup, Medîne’de yeni kurulan islâm devletinin, Mekke’deki kâfirlerle cihâd yapmasına izin vermektedir. Yanî cihâdı, devlet yapar. Devletin ordusu yapar. İnsanın öteye, beriye saldırmasına, devlete karşı gelmesine cihâd denmez. Eşkıyâlık denir ki, büyük günahdır. Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, kâfir, zâlim hükûmete bile isyân etmeği yasak etmiştir. Mezhebsiz, câhil din adamları, Ehl-i sünnet âlimlerinin yüksekliklerini bilmedikleri için ve tefsîr, fıkıh kitâblarının manâlarını anlamadıkları için, kendilerini âlim sanıyorlar. Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden yanlış, bozuk ma’nâlar çıkararak, islâm dînine ve müslümanlara çok zarar yapıyorlar. Halbuki, isyan etmemek Ehli sünnetin prensiplerindendir. Tarih boyunca Ehli sünnetin devlete isyanı görülmemiştir. Osmanlı devletinde görülen, Celali, Kabakçı gibi isyanlar da dış kökenlidir. Osmânlılara karşı yapılan son ihtilâli İngilizler hâzırladı. 7 Temmuzda Şemsî Paşa, teğmen Âtıf tarafından vuruldu. Dış destekli İttihat Terakki mensuplarının idâre ettiği ordu, İngiliz ve Fransız silâhları ile, İstanbul’a yürüdü. Devletin idâresi câhillerin eline geçti. Ehliyetli kimseler zindanlara atıldı. Çoğu idâm edildi. 1915’in ocak ayında Enver Paşa, Rus hudûduna asker gönderilmesi için emir verdi. Tecrübeli subaylar, yollarda kar var, marttan sonra gönderelim dediler. Hayır, ben emir ediyorum, şimdi gidilecek dedi, bu subayları cezâlandırdı. 86.000 asker Sarıkamış’ta donarak öldü. Her tarafta verilen, böyle ahmakça emirler ve idâmlar, milleti bıktırdı. Paşalar bu hâli anlayınca, canlarını kurtarmak için Avrupaya kaçtılar. Talât Paşa Berlin’de, Enver Paşa 1922’de Rusya’da, Cemâl Paşa Tiflis’te öldürüldü. Enver Paşa’nın kemikleri 1996’da İstanbul’a nakil edildi. 1908 isyânı milletimize nice büyük zararlar verdi. On yıl içinde, Osmanlı devletini bitirdiler. İslam alemi perişan oldu. Bugün Ortadoğuda, kan ve gözyaşının dinmemiş olması Osmanlının adaletli idaresinden mahrum kalmasındandır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT