BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yalancının mumu...

Yalancının mumu...

Eski düzene ne oldu ki, dünya; Yeni Dünya Düzeni istiyor?! Evvele eski düzen nedir; ona kısaca bir göz atalım. Bilindiği üzere; içinde yaşamakta olduğumuz dünyayı; esas sebep ve odak noktası ekonomik olmak üzere; 1789’da meydana gelen Fransız İhtilali ve onun etrafında şekillenen fikirler manzumesi oluşturdu.Eski düzene ne oldu ki, dünya; Yeni Dünya Düzeni istiyor?! Evvele eski düzen nedir; ona kısaca bir göz atalım. Bilindiği üzere; içinde yaşamakta olduğumuz dünyayı; esas sebep ve odak noktası ekonomik olmak üzere; 1789’da meydana gelen Fransız İhtilali ve onun etrafında şekillenen fikirler manzumesi oluşturdu. Birbirinin ekmeğine musallat olan insan; deveyi havuduyla yiyebilmenin ince ve ince olduğu kadar vahşi hesaplarını devamlı suretle yapa gelmiştir. Hak ve hakikatin cari olmadığı toplumlarda, bu halin yansıması; en basit şekliyle güçlünün güçsüzleri ezmek ve onların ellerindeki lokmayı gaspetmesiyle ortaya çıkar. Fransız İhtilali’ne kadar Batı’da kilise güçlüydü; dolayısıyla halkları o sömürüyordu. Fransız İhtilali, doğurduğu neticeler itibariyle evvela; kilisenin elinden bu serveti almış ve onu ait olduğu yere tıkmıştır! Bu İhtilalle birlikte kilisenin elinden yalnızca sahip olduğu maddi servetler alınmadı; manevi olarak da insanlar kilisenin baskı, tahakküm ve zorbalığından kurtarıldı. Bunun adına da laiklik denildi. İnsanların ellerindeki servetleri sömürebilmek için, onların sahip oldukları güçleri yok etmek gerekiyordu. Eski devirlerde bu güç, imparatorlukların elindeydi. Roma imparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, İngiliz İmparatorluğu, Almanya-Avusturya İmparatorluğu, Sovyetler İmparatorluğu... İşte, Fransız İhtilali; milliyetçi fikirler üzerine kurulu üniter devlet yapısına işlerlik kazandırarak, evvela bütün bu imparatorlukları bitirdi! Sadece Osmanlı İmparatorluğunun külleri üzerinden 50’ye yakın devlet sahnedeki yerini almış oldu. Milenyum Çağı’na, 21. Asrın başlarına gelindiğinde ise, dünya, 189 ülke ile birlikte tek bir imparatorlukla yüz yüze kaldı! Sömürü sırası imparatorluklara gelmiş ancak, ABD’nin dışındaki bütün imparatorluklar çoktan silinip gitmişti! ABD İmparatorluğu eski defterleri karıştırıyor ve vaktiyle bir şeyin ne kadar yanlış yapılmış olduğunu vurguluyor! Dünya üzerinde 189 devlet az, bunun en az 400 devlet olması gerektiğini söylüyor! Bununla ABD demek istiyor ki; siz, imparatorlukları parçalayıp yerken iyi oluyordu da, tek başıma kalan ben, neden sizleri biraz daha ufalayarak yemeyeyim?! Önce Afganistan’ı, ardından Irak’ı bunun için seçti. Buralarda yapılamayanı gösterip, yapılabilene yol açacak! Batı’yı Batı’nın silahı ile vuracak. Yani, mademki milliyetçilik esası üzerine devlet istiyordunuz; alın size 4 devletli Afganistan, 3 devletli Irak!.. Daha dün Rusya’da, Yugoslavya’da, Çekoslovakya’da aynı şey olmadı mı? Bunun tek istisnası Almanya’dır. O da, Rusya’dan azade kalan Doğu kısmını, Almanya olduğu için topraklarına katabilmiştir. Ekonomisi güçlü Almanya bu siyasi iradeyi gösterebilmiş ve Doğu’nun maddi külfetine katlanabilmiştir. Hâlâ kurtuluş reçetesi olarak; Fransız İhtilali’ni ve onun getirdiği fikirleri okullarında okutan ve çocuklarını o şablonla yetiştiren ve bundan dolayı da onulmaz tehlikelere açık bulunan, dost düşman bütün devletlere ve onların yetkililerine duyurulur!
Kapat
KAPAT