BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2003’ün getirdikleri

2003’ün getirdikleri

Bütün dünya 2003’e, gündemin birinci maddesi Irak olarak giriyor. Mevziî de olsa savaş, daima en medyatik konudur. Türkiye, Irak savaşı ile birinci derecede ilgilidir. Ocak ayında Irak’la yatıp Irak’la kalkacağız. Şubatta herhalde Amerikan taarruzu başlıyacak. Meğer ki Saddam, maa-âile, tası tarağı toplayıp bir uçakla Irak’tan ayrılsın. ABD, bu ihtimale açık kapı bırakacaktır. Ama bu takdirde dahi Amerika, Irak’a girecek, Bağdad’a gelip oturacaktır.Bütün dünya 2003’e, gündemin birinci maddesi Irak olarak giriyor. Mevziî de olsa savaş, daima en medyatik konudur. Türkiye, Irak savaşı ile birinci derecede ilgilidir. Ocak ayında Irak’la yatıp Irak’la kalkacağız. Şubatta herhalde Amerikan taarruzu başlıyacak. Meğer ki Saddam, maa-âile, tası tarağı toplayıp bir uçakla Irak’tan ayrılsın. ABD, bu ihtimale açık kapı bırakacaktır. Ama bu takdirde dahi Amerika, Irak’a girecek, Bağdad’a gelip oturacaktır. Yeni yönetimi kuracaktır. Petrol işini bir güzel derleyip toplayacak, düzene sokacaktır. Kuvvetli ihtimalle Saddam, on binlerce insanının ölümünü göze alıp savaşı seçecek. Ama savaş, iki hafta gibi kısa müddette bitecektir. Sanılanın aksine, Afganistan harbi kadar bile sürmeyecektir. Şubatta Türkiye, ilâveten Kıbrıs sorunu ile karşı karşıyadır. Sorun Şubatta çözümlenmezse uzayıp gidecektir. Martta Siirt’te seçim ve Ankara’da yeni hükûmet çalışmaları vardır. AK Parti iktidarı, bu biribirinden önemli konular içinde boğuntuya gelmemek mecburiyetindedir. Olanca sür’atle Avrupa Birliği uyum yasalarını tamamlıyacak ve uygulatacaktır. AB’nin Haziranda Selânik ve Aralık’ta Dublin’de yapacağı zirvelere katılacak, Kopenhag kriterlerini verilen müddetten önce tamamladığını savunacaktır. Müzakere tarihinin öne alınmasını isteyecektir. 2003’ün bu ilk aylarında, ekonomi, düzenlenmek durumundadır. Bu da artık Maastricht kriterlerini tatbike başlamamızla mümkündür. Bugünki mevzuat ve tatbikat köhneleşmiş ve tamamen dejenere olmuştur. Hırsız, soyguncu, hortumcu, kaçakçı üç kâğıtçı üretmektedir. Bunları beceremiyen hükûmet, güven tazelemeye mecburdur. Başarı vaadi ile iktidara geldi. Millet, hayırlı bir 2003 bekliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT