BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İlaçtaki israfa dur

İlaçtaki israfa dur

Maliye Bakanlığı, kamu harcamaları içerisinde giderek önemli boyutlara ulaşan ilaç harcamalarının azaltılması için yeni bir uygulamaya gidiyor. İsrafın önlenmesi amacıyla çalışanların ilaç bedellerine katılım paylarının ücret bordrolarından kesilmesi uygulamasına yıl başından itibaren başlanıyor.ANKARA- Maliye Bakanlığı, kamu harcamaları içerisinde giderek önemli boyutlara ulaşan ilaç harcamalarının azaltılması için yeni bir uygulamaya gidiyor. İsrafın önlenmesi amacıyla çalışanların ilaç bedellerine katılım paylarının ücret bordrolarından kesilmesi uygulamasına yıl başından itibaren başlanıyor. Bu uygulama ile eczanelerin katılım paylarının daha sağlıklı bir şekilde topluca banka hesaplarına havalesi sağlanacak. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni sistem ile eczaneler, reçetelerde yazılı ilaçları reçete sahibine verecek ve reçetenin arkasını da imzalattıracak. Toplam ilaç bedeli tutarından yüzde 20 katılım payı hesaplanacak, ancak bu para tahsil edilmeksizin, fiş ya da fatura tanzim edilecek ve ilgiliyi verilecek. İzlenecek yol Sevk kağıdında adı belirtilen daireler itibariyle 3 nüsha düzenlenerek kurumlarca karşılanacak yüzde 80’e ilişkin faturalar, ilgili olduğu ayı takip eden ilk 2 iş günü içerisinde tedavi giderlerinin ödenmesinden sorumlu olan tahakkuk dairesine teslim edilecek. Ücretsiz izne ayrılan personelin ilaç katılım payı ise kendisi tarafından ilaç alırken ödenecek. Bu nedenle, sevk kağıdı üzerinde personelin ücretsiz izinli olduğunun yazılmış olmasına dikkat edilecek. Yeni düzenleme uyarınca tahakkuk daireleri, eczanelerden alınan listelerin ikişer nüshasını daireler itibariyle tasnif edecek, aylık bordroyu düzenlemekle sorumlu servis veya birime her ayın en geç beşinci iş gününe kadar teslim edecek. Ücretsiz izin, emeklilik, istifa gibi nedenlerle dolayı aylık bordrosuna yansıtılamayan personelin bulunması halinde, bu durum ayrıca belirtilecek. Aylık bordronun düzenlenmesi sırasında her memura isabet eden yüzde 20 katılım payına ilişkin tutar tespit edilecek ve kişi bazında gösterilecek. > Haber Merkezi
Kapat
KAPAT