BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mahkemelerin yükü hafifleyecek

Mahkemelerin yükü hafifleyecek

Adalet Bakanlığı, mahkemelerin iş yükünü hafifletmek ve adaletin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla “Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı” hazırladı. Taslak, 42 kanundaki kamusal para cezaları ile para cezasına çevrilebilen hürriyeti bağlayıcı cezaları idari para cezasına dönüştürüyor. Tasarı taslağı, tarafların görüşlerinin alınması amacıyla Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı.ANKARA - Adalet Bakanlığı, mahkemelerin iş yükünü hafifletmek ve adaletin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla “Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı” hazırladı. Taslak, 42 kanundaki kamusal para cezaları ile para cezasına çevrilebilen hürriyeti bağlayıcı cezaları idari para cezasına dönüştürüyor. Tasarı taslağı, tarafların görüşlerinin alınması amacıyla Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı. Devlet hizmetlerinin ve adaletin hızlandırılması ile süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak, mahkemelerin iş yükünü azaltmak, görevlilerin zaman ve emek kaybını önlemek amacıyla hazırlanan taslak, 42 kanundaki kamusal para cezaları ile para cezasına çevrilebilen hürriyeti bağlayıcı cezaları idari mahiyette para cezasına dönüştürüyor. Taslak, bu ceza miktarlarını da günümüzün ekonomik şartlarına uygun bir duruma getiriyor. Taslağa göre, idari para cezaları, o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilecek. Bu cezalar ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecek. Cezaya, tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilecek, itiraz cezanın yerine getirilmesini durdurmayacak. İdari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT