BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Medeni Kanun’a çocuk makyajı

Medeni Kanun’a çocuk makyajı

Yeni Medeni Kanun’a göre, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikeye düşerse, hakim velayetin anne ve babadan alınmasına karar verebilecek. Anne baba, geleceği ile ilgili kararlarda çocuğun görüşünü alacak.ANKARA- Adalet Bakanlığı, Türk Medeni Kanunu’nun velayet, vesayet ve miras hükümlerine ilişkin tüzük taslağı hazırladı. Yeni Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği hükümlerin uygulamasına ışık tutmak ve doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla hazırlanan taslak, görüşlerinin alınması için taraflara gönderildi. Taslağa göre, ergin olmayan çocuk, anne ve babanın velayeti altında olacak. Ancak velayet, boşanma, ayrılık, anne ve babanın başkasıyla evlenmesi, başka yere gitmesi, ölmesi, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesinin tehlikede bulunması ile anne ve babanın velayet görevine yerine getirememesi, çocuğa gerekli ilgiyi göstermemesi veya çocuğa karşı yükümlülüklerini savsaklaması gibi yasal sebepler bulunmadıkça ana ve babadan alınamayacak. Anne ve baba evli değilse, velayet anaya ait olacak. Dininde özgür olacak Çocuk, anne ve babasının sözünü dinlemekle yükümlü olacak. Anne-baba olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme imkânı tanıyacak, önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutacak. Çocuk, anne ve babasının rızası dışında evi terk edemeyecek ve kanunî sebep olmaksızın onlardan alınamayacak. Çocuğun adını, anne ve baba birlikte koyacak. Çocukların dini eğitimini belirleme hakkı anne ve babaya ait olurken, erginliğe eriştiğinde dinini seçmekte özgür bırakılacak. Çocuk başkasına verilebilecek Çocuğun menfaati, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, anne ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse, hakim, çocuğun korunması için onun bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirilmesine karar verebilecek; bu tedbirden sonuç alınmaz ya da yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa velayeti kaldırabilecek. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlığı, ağır tehlike arzeden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanmaması halinde; tedavi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilip alıkonulabilecek. Borçlardan sorumlu Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kanun gereği kazanacaklar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar mirasbırakanın aynı haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanacaklar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olacaklar. Yasal ve atanmış mirasçılar, mirası reddetme hakkına sahip olacak. Miras eşe geçiyor Miras bırakanın birinci derece mirasçılarının tamamının mirası reddetmesi halinde, bunların payı sağ olan eşe geçecek. Mirasçıların alacaklarının da korunduğu tüzükte, ödemeden aciz bir mirasbırakanın mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı ölümünden önceki 5 yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında, geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olacaklar. Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle çeyiz, bu sorumluluğun dışında tutulacak. Tüzüğe göre, velayet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınacak. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olanlar kısıtlanacak; yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı nedeniyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT