BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Reformlara aynen devam

Reformlara aynen devam

Merkez Bankası: “Reformların hızlandırılarak sürdürülmesi ve kamu maliyesindeki disiplinin süreceğine yönelik piyasalar ve kamuoyu ikna edilirse, enflasyon ve büyüme hedefleri tutar...”ANKARA- Merkez Bankası, Irak problemi gibi dış şok risklerine karşın, 2003 yılı için hükümetle birlikte belirlenen “yüzde 20’lik enflasyon hedefi ve yüzde 5’lik büyüme” öngörüsünün gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu bildirdi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “2003 yılı para ve kur politikası” genel çerçevesi hakkında bilgi verildi. Açıklamanın “2003 yılı para politikası stratejisi bölümünde, Merkez Bankası Yasası’na göre enflasyon hedefinin, hükümet ve Banka tarafından ortaklaşa belirlendiği vurgulandı. 2003 yılı enflasyon hedefinin yüzde 20, büyüme öngörüsü ise yüzde 5 olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi: “Kamu maliyesindeki sapmanın düzeltilmesi ve disiplinin korunması, ayrıca yapısal reformlara devam edilerek mevcut programın temel ilkelerine uyulması halinde, ekonomideki olumlu gidişin, Irak sıkıntısı gibi dış şok risklerine karşın, 2003 yılında da devam etmesi, bu çerçevede 2003 yılı için Hükümetle birlikte belirlenen yüzde 20’lik enflasyon hedefinin ve yüzde 5’lik büyüme öngörüsünün gerçekleştirilmesi mümkündür.” İç ve dış riskler Ekonomideki riskleri, dış şoklar ile uygulanan politikalar ve ekonomideki gelişmelerden kaynaklanacak riskler olarak iki gruba ayırmanın mümkün olduğu belirtilen Merkez Bankası açıklamasında, en belirgin dış şok ihtimalinin “Irak ile ilgili gelişmeler” olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Irak operasyonunun kurlar ve petrol fiyatları üzerinde en azından bir süre baskı oluşturacağı, Türk ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağı açıktır. Böyle bir operasyonunun ekonominin geneline ve enflasyona yönelik olumsuz etkilerinin en aza inmesini sağlayacak en önemli unsur ise yapısal reformların hızlandırılarak sürdürülmesi ve kamu maliyesi disiplininin yeniden tesis edileceği ve devam ettirileceğine ilişkin piyasaların ve kamuoyunun ikna edilmesi olacaktır.” Canlanma olunca fiyatlar artmamalı Açıklamada içeriden kaynaklanabilecek diğer riskler ise “iç talep artışının oluşturabileceği enflasyonist baskı, geçmişe endeksli fiyatlama davranışının kırılamaması, mali disiplinin sağlanamaması, başta bankacılık reformu olmak üzere reform sürecinde aksamaların ortaya çıkması ve enflasyonist bekleyişlerin iyi yönetilememesi” olarak sayıldı. Merkez Bankası açıklamasında, şöyle denildi: “Diğer bir deyişle, büyük ölçüde kontrol edebileceğimiz ekonomideki gelişmelerden kaynaklanabilecek riskler ile kontrolümüzün az olabileceği ya da olmayabileceği Irak gibi dış şok risklerini, birbirinden net bir biçimde ayırmak gereği vardır. Unutulmamalıdır ki, Irak riski olmasa bile, 11 Eylül olayı veya tabii felaketler gibi olumsuz dış şoklarla karşılaşmak, her zaman mümkündür. Bu nedenlerle, ekonominin bu şoklara karşı kırılganlığını azaltmak için ekonomik istikrar çabalarından hiç bir şekilde vazgeçmemek gerekir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 122747
  % -0.65
 • 5.9218
  % -0.23
 • 6.5576
  % -0.44
 • 7.7841
  % 0.56
 • 296.19
  % -0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT