BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Amerika duracak mı?

Amerika duracak mı?

Amerika, hiç bir şartta Irak’ı işgalden vazgeçmez. Ancak Saddam ve ekibinin istifası hâlinde savaşı durduracaktır. Saddam’ın yerine, ülkenin işgaline ve ABD tarafından düzenlenmesine razı olmayan bir iktidar ortaya çıkarsa, savaş gene kaçınılmazdır.Amerika, hiç bir şartta Irak’ı işgalden vazgeçmez. Ancak Saddam ve ekibinin istifası hâlinde savaşı durduracaktır. Saddam’ın yerine, ülkenin işgaline ve ABD tarafından düzenlenmesine razı olmayan bir iktidar ortaya çıkarsa, savaş gene kaçınılmazdır. Saddam, yerine kendi ekibinden birini getirmemek, topyekûn iktidardan el çekmek şartıyle Irak’tan ayrılırsa, Amerikan kuvvetleri kan dökülmeden Bağdad’a gelecek, yeni iktidarı tayin edecektir. Amerika, elindeki dehşetli süper silâh stokunu eritemediği için çok da memnun olmıyacaktır. Ama savaş için sebep ortadan kalkar. İngiltere ve İsrail dahil bütün dünya, savaşsız bir işgal için Washington’a bastırır. Almanya dahil pek çok ülkedeki gibi Irak’ta da Amerikan askeri ve üsleri bulunacaktır. İlâveten, Washington’a dost bir yönetim oluşuncaya kadar Bağdad, Basra, Musul, Kerkük gibi önemli merkezlerde Amerikan askeri olacaktır. Amerika, Irak’ı, bir Şark ülkesinde ne kadarı mümkünse ve ne kadarı gerekirse demokratikleştirdikten, petrolünü yeni dünya düzenine uygun şekilde tanzim ettikten sonra, üsleri dışında işgale nihayet verecektir. Amerika, Irak’ın bütünlüğü ve sınırları ile oynadığı takdirde, Orta Doğu’da kıyamet kopar. Ama otonom bölgeler tesbit edebilir. Monarşi getirebilir. Buna benzer radikal değişiklikler yapabilir. Binaenaleyh, Saddam’ın ekibiyle birlikte istifası hâlinde sadece savaş önlenebilir. Irak’ın işgalini önlemek mümkün olmaz. Bu da az şey değildir. Hattâ pek çok şeydir. On binlerce Iraklı’nın ölmesini ve milyonlarcasının perişanlığını engeller. Üstelik Saddam’ın dehşetli baskısından kurtulan Irak halkının, hayat standardını da yükseltecek geçici bir işgale karşı koymıyacağını Washington biliyor. Zira ambargo kalkacak ve ülke gelirinin yarısı artık silâha yatırılmıyacaktır. Washington, Şubattan sonrasını beklemez. Irak’ta düzeni tesis ettikten sonra fazla kalmaz. Zira hemen ardından, İran’ı demokratlaştırmak ve buraya da Pax Americana’yı getirmek işine girişecektir. Hâsılı, vaktiyle biz de yaşadık biliyoruz, cihan devleti olmanın külfetleri büyüktür!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT