BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Paralar, Ziraat ve Merkez’e emanet

Paralar, Ziraat ve Merkez’e emanet

Kamu kuruluşlarının parası, Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’nda, KİT’lerin, il özel idareleri ve sosyal güvenlik kurumları ise Halk Bankası ve Vakıfbank’ta hesap açtırabilecekler.ANKARA- Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe ve tasarrufları, Merkez Bankası veya Ziraat Bankası’nda toplanacak. KİT’ler başta olmak üzere, il özel idareleri ve sosyal güvenlik kurumları ise Halk Bankası ve Vakıfbank’ta da hesap açtırabilecekler. Konuya ilişkin hazırlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’ne göre, bütçe ve tasarruflarını Merkez Bankası ile Ziraat Bankası’na yatıracak kuruluşlar içinde, genel ve katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar bulunuyor. Ayrıca bütçenin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları da, bütçe ve tasarruflarını iki banka nezdinde açtıracakları hesaplarda toplayacaklar. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİT’ler) ve bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri, özelleştirme kapsamında veya programa alınmış kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, özel kanunla kurulmuş meslek kuruluşları ve yardımlaşma sandıkları da, kaynaklarını Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’nın yanında, Halk Bankası ile Vakıflar Bankası’nda değerlendirebilecekler. Genel ve katma bütçeli kuruluş saymanlıklarının banka hesaplarındaki nakitler ile bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşların, genel bütçeden sağladıkları kaynaklar vadesiz hesaplarda tutulacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşları, ödemelerini aksatmamak kaydıyla atıl bulunan paralarını vadeli hesaplarda değerlendirebilecekler. Ancak paraların vadeli hesaplarda tutulmasından dolayı ödemelerin aksatılması durumunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşların yetkileri sorumlu olacak. Söz konusu bankalarda açılacak vadeli hesapların vadeleri, faiz oranları ve türleri, kuruluşlar ile bankalar arasında mevcut bankacılık sistemi çerçevesinde belirlenecek. Döviz ödemesi ve yükümlülüğü bulunmayan kuruluşlar, hiç bir şekilde döviz tevdiat hesabı açtıramayacaklar. Ancak döviz ödemesi veya yükümlülüğü bulunan kuruluşlar, bu işlemlerde sınırlı olmak kaydıyla, döviz tevdiat hesabı açtırabilecekler. Kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin hesap bilgileri, Merkez Bankası kanalıyla, Hazine Müsteşarlığıı’na bildirilecek. Ayrıca 1 Ocak 2003 tarihinden önce, çeşitli kurum ve kuruluşlara tanınan istisnalar da kaldırıldı. Madde kapsamına dahil kamu kurum ve kuruluşlarının diğer bankalarda bulunan paraları, vadeli hesaplarda bulunuyorsa vade sonunda, vadesiz hesaplarda bulunuyorsa en geç 31 Ocak 2003 tarihine kadar, bu tebliğde belirtilen bankalara aktarılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT