BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamuda ÖTV payı kalkıyor

Kamuda ÖTV payı kalkıyor

Yeni yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, Özel Tüketim Vergisi gelirlerinden savunma sanayi, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Sosyal Hizmetler ve Gençlik Spor Genel Müdürlüklerine pay verilmesi uygulamasına son verildi. ÖTV gelirleri 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere tamamen bütçe içinde kalacak.ANKARA- Bakanlar Kurulu, özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirlerinden çeşitli kamu kuruluşlarına pay verilmesi uygulamasını durdurdu. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Kararname ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Özel Tüketim Vergisi Hasılatının paylaşımını düzenleyen 17’inci maddedeki oranlar, Kanunun verdiği yetkiye istinaden değiştirildi. Buna göre, söz konusu maddenin 2 ve 3 numaralı fıkralarında yeralan özel tüketim vergisi hasılatından ayrılacak paylara ilişkin oranlar, 1 Ocak 2003 tarihinden geçerli olmak üzere sıfır olarak uygulanacak. Kimler etkilenecek? Bakanlar Kurulu’nun pay dağıtım oranlarını sıfırlaması ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları, Gençlik Spor ve Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, yeni bir düzenlemeye gidilinceye kadar ÖTV gelirlerinden artık pay alamayacak. Kanuna göre, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler ve kolalı gazozların yeraldığı 3 sayılı liste kapsamındaki mallardan alınan özel tüketim vergisi hasılatından Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yüzde 7.9 oranında pay aktarılıyordu. Bu hükme göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığı’nca tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Merkez Bankası’ndaki Fon hesabına yatırılıyordu. Yine aynı ürünlerin vergi hasılatından yüzde 18 oranında hesaplanarak Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı’na yatırılan paylar, 15 gün içinde bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yüzde 16’sı dağılımı Başbakan onayı ile belirlenmek suretiyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, yüzde 52’si Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde 32’si de Sağlık Bakanlığı bütçesinde ayrılacak özel tertiplere ödenek kaydediliyordu. Aynı şekilde motorlu taşıtlardan oluşan 2 sayılı listede yeralan mallar üzerinden toplanan özel tüketim vergisi hasılatının yüzde 28’i oranında hesaplanarak Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına yatırılan paylar da 15 gün içinde bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Savunma Sanayii Fonu dışında pay verilen diğer kurumların bütçelerinde açılacak özel tertiplere 3 sayılı listedeki paylaşım dahilinde ödenek kaydediliyordu. Kanun uyarınca Bakanlar Kurul, özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye ya da arttırmaya yetkili bulunuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT