BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Bi gantarın başında dokuz memur!”

“Bi gantarın başında dokuz memur!”

Şu anda dünyanın ekonomik açıdan en önde gelen ülkelerinin başında ABD geliyor mu? Geliyor. Peki ABD’nin başarısını sadece bâkir bir kıt’anın tabii kaynaklarının zenginliği ile açıklamak mümkün mü? Elbette değil. Çünkü öyle olsa idi aynı kıt’adaki Brezilya, Arjantin gibi ülkelerin de zirveleri zorlamaları gerekirdi. O zaman, ABD’nin başarısının temelinde ne var?Şu anda dünyanın ekonomik açıdan en önde gelen ülkelerinin başında ABD geliyor mu? Geliyor. Peki ABD’nin başarısını sadece bâkir bir kıt’anın tabii kaynaklarının zenginliği ile açıklamak mümkün mü? Elbette değil. Çünkü öyle olsa idi aynı kıt’adaki Brezilya, Arjantin gibi ülkelerin de zirveleri zorlamaları gerekirdi. O zaman, ABD’nin başarısının temelinde ne var? ABD kurulurken, gerçek anlamda vatandaşlarının yönetime katılımını yani demokrasiyi ve devletin iktisadi hayata asgari müdahalesini temel alan özel teşebbüse dayalı bir iş hayatını esas kabul etmiş bu ise, başarının temel unsuru olmuştur. Hangi devirde olursa olsun, özel teşebbüsü ekonomik hayatın motoru kabul eden ülkelerin refah seviyesi daima yüksek olagelmiştir. Bizde de, Cumhuriyetin ilk yıllarında İzmir’de toplanan Birinci İktisat Kongresi’nde ülke ekonomisinin özel sektöre dayalı olarak şekillenmesi kabul edilmişti. Ancak biraz daha uzun ve çileli olan bu yol birkaç yıl sonra terkedilip kamu işletmeleri ağırlıklı bir yapı benimsenmişti. Zamanla bu durum tatlı siyasi çıkarlara hizmet edecek tarzda daha da geliştirilmiş ve ülke ekonomisi %70-80’lere varan ölçüde devletin eli ya da vesayeti altına alınmıştı. Sonunda Anadolu insanının “Bi gantarın başında dokuz memur” olarak tarif ettiği Kamu İktisadi Teşebbüsleri ekonominin kan emicileri haline geldiler. Ülke; jeo-politik konumu itibariyle çok yüksek tutulan askerî harcamalar da eklenince, yatırım yapamaz, dolayısıyla kalkınamaz hale geldi. Sonunda “deniz bitti”... Sayın Ecevit’in başkanlık ettiği son hükümetler bu acı gerçeği gördüler ve gerekli tedbirleri almaya bu arada can havliyle özelleştirmeyi gerçekleştirmeye çalıştılar. Ama birçok çıkar ilişkilerinin sorgulamasını gerektiren özelleştirmeyi, siyasi destek eksikliğinden beceremediler. AK Parti hükümeti, ciddi olarak devleti ekonomide küçültüp, aslî görevlerinde yüceltmenin temel şartı olan özelleştirmeyi büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını açıkladılar. Bunu sabır ve kararlılıkla uygularlarsa, diğer bütün problemler çorap söküğü gibi hallolur. Çünkü özelleştirmeyi gerçekleştirmek bataklığı kurutmaktır! O zaman ortada sivrisinek kalmaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT