BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Değişime ilk adım

Değişime ilk adım

Devlet kurum ve kuruluşlarında artık kangren haline gelen ‘bürokrasi ve hantallığın’ giderilmesi amacıyla komisyon kuruldu. Yaklaşık 1 yıl sürecek çalışmada, kamu kurumlarına öncelikle ‘hizmet’ mantığını yerleştirilecek.ANKARA- Devlette kurumsal yapının gözden geçirilmesi çalışmasıyla, ‘tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve işlevlerinin gözden geçirilerek, kamu yönetiminin belli esaslar dahilinde yeniden yapılandırılması’ öngörülüyor. Dünkü Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, Devlet Bakanı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik’ten oluşan bir komisyon kurulduğunu bildirdi. Şener, komisyonun 15 gün içerisinde yapılan ön çalışmalar üzerindeki çerçeveyi belirleyeceğini ve en geç bir ay sonra da son gelinen noktayı Bakanlar Kurulu`na sunacağını ifade etti. Kuruluşlara soru yağmuru Konu hakkındaki söz konusu ilkeler, tüm bakanlıklara bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilirken, 1 ay içinde kuruluşlardan cevap istendi. Kuruluşlara gönderilen yazıda, kuruluşa verilen görev, kuruluşun organizasyon şeması, hizmet verilen faaliyet alanı, kurumun faaliyet alanındaki temel işlevi, kurumun gelir kaynakları, son üç yıldaki insan kaynağına ilişkin sorular yer alıyor ve etkin çalışma için tavsiyeler isteniyor. Devlet hakem olacak Kuruluşlardan gelecek cevaplar DPT’de şekillendirilmesi beklenirken, Acil Eylem Planı`ndaki takvime göre 6 ay içinde rapor hazırlanması, bundan sonraki 6 ay içinde de düzenlemelerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, çalışmayla devletin değişken rolüne uygun tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve işlevlerinin gözden geçirilerek, kamu yönetiminin belli esaslar dahilinde yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede öncelikle devletin, ekonomiye doğrudan müdahale ve üretim yapması yerine, politika oluşturma, alt yapı ve kaynak oluşturma, standart koyma ve denetim yapması sağlanacak. Devletin rolü, adalet tesis etmek, iç ve dış güvenliği sağlamak, makro düzeyde, esnek ve katılımcı özelliklere sahip stratejiler geliştirmek, makro ekonomik dengeleri ve istikrarı sağlamak olarak belirlendi. Ayrıca gelir dağılımı başta olmak üzere, sosyal ve bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik tedbirleri almak, eğitim ve sağlıkla ilgili temel hizmetleri yürütmek, temel altyapı hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, koyduğu standartlara göre denetim yapmakla sınırlı kalması da öngörülüyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT