BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Îsâ aleyhisselâm

Îsâ aleyhisselâm

Petrus, Îsâ Nebî’ye, “Sen Allahın oğlusun”, Deyince, gadaplandı bu sözüne Petrus’un. Onu azarlıyarak buyurdu: (Git yanımdan, Çünki senin bu sözün hem iftirâ, hem yalan.“Sizin gibi insanım” Petrus, Îsâ Nebî’ye, “Sen Allahın oğlusun”, Deyince, gadaplandı bu sözüne Petrus’un. Onu azarlıyarak buyurdu: (Git yanımdan, Çünki senin bu sözün hem iftirâ, hem yalan. Sen benden uzak dur ki, çirkin düşünüyorsun, Ve bana bir fenâlık yapmağı istiyorsun.) Sonra havârîlere buyurdu ki o zaman: (Ben dahî her kul gibi, uzağım yaratmaktan. Ayrıca eğer bir kul, işlerse hatâ, günâh, Onu ben affedemem, affeder ancak Allah. Şeytân, benim hakkımda, “O Allahtır” diyecek, Bu çirkin yalanıyla sizi ifsâd edecek. Siz sakın aldanmayın onun bu hilesine, Yoksa çarpılırsınız Allahın lâ’netine.) Ve yine buyurdu ki: (O gelecek Resûl’ün, Yolunu hazırlamak üzere geldim bu gün. O Resûl, benden sonra dünyâya gelecektir Onun doğduğu gece, putlar devrilecektir. O gün benim “İncîl”im, tahrîf olmuş olacak, Ve gerçek inananlar “Yirmi kişi” kalacak.) Bir gün de buyurdu ki: (Dünyânın beklediği, Ve “İbrâhîm Nebî”nin bizzât müjdelediği, O “Mesîh” ben değilim, O, sonra gelecektir, O gelince, insanlar huzûra erecektir. Lâkin dikkat ediniz, O gelinceye kadar, Çıkabilir yalandan bu dâvâda olanlar.) Havârîler dedi ki: (O gelecek Mesîh’in, Hakkında bize biraz mâlûmât verir misin?) Buyurdu: (Ondan önce, insanlar bozulur hep, Bu dünyâ, küfür ile dolu olur lebâleb. O zaman Hak teâlâ acıyıp insanlara, Bu hakîkî “Mesîh”i gönderecek dünyâya. Onun başı üstünde dâim bulut bulunur, Sâyesinde insanlar bulur râhat ve huzûr. Bana, “Allah” veyâhut “Allahın oğlu” diyen, Kimselerden intikâm alır mütemâdiyen. Dediler: (Söyleyiniz bize Onun ismini, Ve biz nasıl biliriz teşrîf eylediğini?) Buyurdu: (Onun ismi “Ahmed”dir kardeşlerim, Onun geleceğini şimdiden müjdelerim. Yarattığı vakitte Allah Onun nûrunu, Ona bu ismi verip, çok senâ etti Onu. Ondan önce, insanlar taparken hep putlara, Hak teâl⠓Ahmed”i irsâl eder onlara. Dünyâ zulmette iken, teşrîf eder o “Ahmed”, Saçılır insanlara ilâhî nûr ve rahmet.) Bunu duyan insanlar, başladı bağırmağa: (Ey Ahmed, acele gel dünyayı kurtarmağa!)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT