BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kıbrıs’a dair -1-

Kıbrıs’a dair -1-

Türk ekonomisi, ilk büyük enflasyon darbesini 1974 Kıbrıs Harekâtıyla yedi. Harekâtın hemen ardından her şey 4-5-10 kat pahalandı. Orada kalsa neyse 15 yıl süreyle de şiddetli bir Amerikan ambargosuna muhatap olduk.Türk ekonomisi, ilk büyük enflasyon darbesini 1974 Kıbrıs Harekâtıyla yedi. Harekâtın hemen ardından her şey 4-5-10 kat pahalandı. Orada kalsa neyse 15 yıl süreyle de şiddetli bir Amerikan ambargosuna muhatap olduk. Bu ambargoyla almamız-satmamız sınırlanmış, dünyadan yarı yarıya tecrit edilmiştik. Bütün bu sıkıntılar neden yaşandı? İki sebeple... Biri adadaki Türkler. İkincisi bizatihi ada yüzünden. Ada Türkleri, Anadolu menşelidir. Bir kasım KKTC’li muhaliflerin “biz ne Türk’üz ne Yunanlı. Biz Kıbrıslıyız” iddiaları hissi bir öfkeden başka bir şey değildir. İlmen de kabulü mümkün olamaz. Velev ki bir ân için hatta Türk olmadıklarını dahi farz edelim. Neticede Rumlar, kendilerinden olmayan diğer insanlara jenosit uyguluyordu. Türkiye, buna şahit oldu. Defalarca ikaz etti fakat katliam durdurulmadı. Hukukta 3. kişi lehine meşru müdafaa denen bir müessese vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bırakınız teminatçı devlet/garantör sıfatını hukukun o prensibi gereği bile müdahale etme hakkı vardı. Adanın kendisine gelince. Bu ada, Anadolu’nun kıta sahanlığındadır. Anadolu’nun tabii parçasıdır. Tarihin hiçbir döneminde Rum veya Yunan mülkü olmamıştır. Buna mukabil Osmanlı Türklerinin mülküdür. Ama ne yazık ki Musul gibi, Kerkük gibi, Batı Trakya gibi, 12 Ada gibi hatta Girit gibi orası da adeta reddi miras edilmiştir. Kıbrıs Türkiye için bir küçük kara parçası değildir. Yunanistan Ege’den gırtlağımıza sarılmıştır. Bir de Kıbrıs’ta hakim olursa sayın Hilmi Özkök’ün dediği gibi Anadolu’ya hapsoluruz. Dolayısıyla Kıbrıs Harekâtı, yalnızca Kıbrıs Türklerini boğazlanmaktan kurtarmak için değil Anadolu’yu da kurtarmak için yapılmıştır. Ne var ki harekâtın hakkı verilemedi. Ürkeklik bizatihi isminden başlamakta. Savaşa barış demekle ne kazandık? Bu bir. İkincisi, adanın tamamını almak varken neden kuzeyle iktifa olundu? Acaba tamamı alınsaydı farklı bir sıkıntı mı yaşayacaktık? Garip olan bir güne bir gün “burası zaten Türklerin mülküdür” diye hiçbir yetkilinin konuşmamasıdır. KKTC’li muhalif lider, “bu çağda fütuhat mı olur?” diyor. Ve bir de Kore’ye gitmemizle Kıbrıs’a çıkmamızı eş değerde görme gibi inanılmaz bir saflık sergiliyor.. Gasp edilmiş haklar, her devirde alınır. İngiltere, hem de tâ Arjantin’in yanı başındaki Folkland Adalarını fethetmedi de ne yaptı? ABD Irak’ı fethetmiyor da ne yapıyor? Üstelik bunların ne hakları gasp edilmiştir ve ne de oralarla alakaları var. Sadece güçleri yettiği için böyle davranmaktalar. Gerçekler bu iken ürkek politikalar yüzünden çok kayıplarımız oldu. Kıbrıs’ı öldürmedik ama ondurmadık da. Eğer isteseydik Kıbrıs 3. devletler tarafından tanınırdı. İsmi dahi korka korka kondu. Ne demek KKTC. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denemez miydi? Nerdeyse resmi ismine enlem ve boylam da eklenecekmiş.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT