BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamu, 2003’te sıkı tasarrufu hedefliyor

Kamu, 2003’te sıkı tasarrufu hedefliyor

Bu yılın program ve bütçesine yönelik çerçeve kararına göre, zorunlu haller dışındaki projeler yatırım programına alınmayacak. Lojman yapımı ve taşıt alımında da DPT’ye sorulacak.



ANKARA- Yüksek Planlama Kurulu’nun, “2003 Yılı Programı ve Bütçesi Çerçeve Kararı’nı içeren tebliğ, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamuda sıkı bir tasarrufun öngörüldüğü kararda, ekonominin muhtemel krizlere dayanıklılığının artırılarak sürdürülebilir bir büyüme ortamının oluşturulması amacına yönelik sağlam bir mali yapının oluşturulması ve enflasyonun mevcut seviyesinden daha aşağıya çekilmesinin, önem arz ettiği ifade edildi. Karar uyarınca bu ortamda öncelikli amaç, kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alan bir yaklaşım içinde, “sürdürülebilir bir büyüme oluşturmak ve vatandaşlara verilecek hizmetlerin hızı ve kalitesini arttırmak” olarak belirlendi. Karar uyarınca, bütün kamu kuruluşlarının yatırım ödenekleri, 2003 yılı fiyatlarıyla yeniden gözden geçirilecek. Kuruluşlar, varsa değişiklik tavsiyelerini yapacaklar. Bu karar ekinde yer alan tavanlara uymayan kuruluşların talepleri dikkate alınmayacak. Kuruluşların yabancı para cinsinden yapacakları harcamalar için gösterge niteliğinde olmak üzere, dolar ortalama kuru 1 milyon 752 lira olarak kullanılacak. Projeler şimdilik askıda Karara göre, eğitim, sağlık, teknolojik araştırma projeleri ve öncelikli bazı karayolları projeleri ile acil zorunlu haller dışında gerçekleşmesi 1 yıldan fazla sürecek yeni projeler, yatırım programına alınmayacak. 2003 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin, proje maliyetinde yüzde 30’u aşan revizyon taleplerinde, DPT müsteşarlığı tarafından güncel keşfe dayanan yeni yapılabilirlik etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar, bu etüde dayandırılacak. Bu yıl, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75’in altında olan kamu hizmet binaları (afet hasarlarının giderilmesine ilişkin olanlar hariç), ihmal edilebilir düzeyde ödenek tahsisi yoluyla en az 2 yıl süreyle durdurulacak. Yeni taşıt alımı yok Karar uyarınca bu yıl, kaynağı ne olursa olsun ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık, savunma ve güvenlik açısından özel nitelik taşıyan araçlar dışında taşıt alımı yapılmayacak. Bu tür özel nitelikli taşıtların haricindeki araçlar 2 yıl süreyle alınmayacak. 2003 yılı yatırım programına çok zorunlu haller dışında yeni dış kredili proje alınmayacak. Yatırımları hızlandırma ödeneğinden programda yer alan projelere yıl içinde kullandırılabilecek ek ödenek tutarı 5 trilyon lirayı geçmeyecek. Yurtdışı görevlendirmelerinde azami tasarruf anlayışı esas alınacak. Temsil, ağırlama, tören, fuar ve benzeri faaliyetler ve etkinliklere yönelik ödenekler asgari seviyede tutulacak şekilde değerlendirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT