BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SPK, birleşmeler için görüş alıyor

SPK, birleşmeler için görüş alıyor

SPK, şirket birleşme işlemlerine ilişkin tebliğ taslağını tarafların görüşüne açtı. Taslağa göre, şirket birleşme işlemlerinde mali tabloların özel bağımsız denetimden geçmesi zorunluluğu ilkesi getiriliyor.ANKARA- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirket birleşme işlemlerinde uyulacak esaslara ilişkin tebliğ taslağını, internette yayımlayarak tarafların görüşüne açtı. Taslağa göre, şirket birleşme işlemlerine başlanılması için yönetim kurulunun karar alması yeterli olmakla beraber, istenildiği takdirde genel kurul, birleşme işlemine, birleşme sözleşmesinin hazırlanmasına ve esaslara ilişkin olarak karar alabilecek veya söz konusu hususların tespitiyle ilgili yönetim kuruluna yetki verebilecek. Birleşme oranı hesaplanması Birleşmeye taraf ortakların birleşme işlemine esas alınacak mali tablolarının, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde özel bağımsız denetimden geçmesi zorunlu olacak. Birleşme işleminde, öz kaynak yönteminin uygulanması halinde sadece bu yönteme göre, bu yöntem dışında bir yöntemin uygulanması halinde ise hem öz kaynak yöntemi, hem de seçilen diğer yönteme göre hesaplanacak birleşme oranlarına ve birleşme sonrası sermaye tutarına hazırlanacak bilirkişi raporunda yer verilmesi zorunlu olacak. Ayrıca borsa fiyatları esas alınarak birleşme oranının tespit edilebilmesi için, işleme taraf ortaklıkların onay için Kurul’a başvuru yapıldığı tarih itibariyle halka açıklık oranlarının en az yüzde 25 olması ve hisse senetlerinin işlem görmesi, borsa fiyatının tespitinde son 1 yıllık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının esas alınması zorunlu olacak. Birleşme sözleşmesinin onaylanacağı toplantılardan önce, taslak ekinde yer alan belgelerle Kurul’a başvurularak onay alınması zorunlu olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT