BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Belediyelerde yeni dönem

Belediyelerde yeni dönem

Bakanlar Kurulu’nun gündeminde bulunan ve önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması beklenen Yerel Yönetimler Reformu ile belediyecilikle köklü düzenlemeler yapılıyor. Merkezin yetkilerinin ve kaynaklarının büyük bir kısmının yerel yönetimlere devredilmesinin öngörüldüğü taslağa göre, Hazine arazilerinin de belediyelere bedelsiz devri öngörülüyor.ANKARA- Bakanlar Kurulu’nun gündeminde bulunan ve önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması beklenen Yerel Yönetimler Reformu ile belediyecilikle köklü düzenlemeler yapılıyor. Merkezin yetkilerinin ve kaynaklarının büyük bir kısmının yerel yönetimlere devredilmesinin öngörüldüğü taslağa göre, Hazine arazilerinin de belediyelere bedelsiz devri öngörülüyor. Belediye kurulmasına yönelik kriterlerin değiştiği, belediyelerin birleşmesine ancak referandum yolu ile karar verileceğine yönelik düzenlemelerin de yer aldığı taslağın yasalaşması durumunda konaklama vergisi adı altında yeni bir vergi de getirilecek. Büyükşehir belediye başkanına verilecek maaşın üst sınırının milletvekillerinin aldığı maaşın yüzde yüzünü geçmeyecek şekilde düzenlendiği taslakta, yerel yönetimlere belirli şartlarda devredilecek görevler şöyle: Tarım ve hayvancılık, genel eğitim ve öğretim hizmetleri, sağlık hizmetleri, tapu ve kadatro işleri, trafik hizmetleri, şehiriçi ulaşım hizmetleri, kültür, sanat, truzim, dış ticaret hariç sanayi ve ticaret işleri. Yerel yönetimler, bu yasayla kendilerine verilmiş görev ve yetkileri kısıtlayan yasaların iptali için, mevcut belediyelerin veya il özel idarelerin en az yüzde 20’si ortak dilekçe ile anayasa mahkemesine diğer mevzuatın ve bakanlık kararlarının iptali için ise her bir belediye il özel idaresi ya da mahalli idare birlikleri Danıştay’ta iptal davası açma yetkisine sahip olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT