BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Onlarca yıllık plânlar

Onlarca yıllık plânlar

Bilindiği üzere ABD, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu temin eden Lozan Antlaşması’nı imzalamamıştır. Kendilerinin de içinde bulunduğu; şer ittifakının Türk’e reva gördüğü Sevr paçavrası ise, cümle alemin malumudur.Bilindiği üzere ABD, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu temin eden Lozan Antlaşması’nı imzalamamıştır. Kendilerinin de içinde bulunduğu; şer ittifakının Türk’e reva gördüğü Sevr paçavrası ise, cümle alemin malumudur. Türk’ü Anadolu Yaylasına hapseden Sevr paçavrası, Osmanlı Padişahı tarafından imzalanmadığı gibi, bu karşı olarak Kurtuluş Savaşı planlanarak tatbik mevkiine konulmuş ve bunun sonucunda da; birkaç eksiği ile beraber ‘Misak-ı Milli’ gerçekleştirilmiş oldu. İşte, Misak-ı Milli’nin birkaç eksiğinden bir tanesi; Musul ve Kerkük ile buradaki petroldür. İngiliz ve Yahudilerin bu netameli bölgelerdeki art niyetlerini bilen Osmanlı yönetimi, baştan başa Filistin toprakları ile Musul ve Kerkük bölgesini ‘Memalik-i Şahane’ye yani, Padişahın mülkü olarak tescil ettirdi. Bunun manası şudur: Eğer, herhangi bir şekilde bu topraklar, ülke olarak elimizden çıksa bile; buraların kullanım hakkı, tapu sahiplerince devam ettirilir. Nitekim; savaş sonrası dönemde birçok aile, ellerinde bulundurdukları ülkemiz dışındaki tapuların kullanım haklarını elde etmişlerdir. Bu cümleden olarak, hâlâ Mısır’da sürdürülen mahkemelerin sürdürülmekte olduğunu biliyoruz. İngiliz işgalindeki bu topraklar; Lozan’la bağımsızlığı tanınmış Türkiye’ye rağmen Yahudilere ve Irak’a peşkeş çekilmiştir! Bu topraklardan birincisinde İsrail Devleti kurdurulmuş, Kuzey Irak’ta kalan ikincisinde ise, Kürdistan devleti kurulmaya çalışılmaktadır! Halbuki, bu bölge içinde Türkmenler de yaşamaktadır. Seneler senesi Amerikan ve İngiliz emellerine hizmet eden Saddam yönetimi, Türkmenleri sistemli bir şekilde ezmiş; tehcire zorlamış, büyük bir kısmını katletmiş ve sindirmiştir. Dikkat ederseniz, bölge; dünya kamuoyunda Kürt bölgesi ve onların temsilcileri marifetiyle tanınıp bilinmektedir. Aynı bölgede yaşamakta olan Yahudi asıllı 5 bin Kürdü ABD,1991 Harekatından sonra uçaklara bindirip götürmüş ve o günden beri eğitmektedir. Yeni savaşla birlikte, eğitilmiş bu Kürtler Kuzey Irak’a getirtilip; bölge onların kontrolüne verilecektir! İçimizdeki ve dışımızdaki Kürtler; Doğu’da ve Güneyde kaynatılmakta olan Ermeni ve Yahudi aşında tuz-biber yapılmak istenildiklerini bir türlü anlayamadılar ve halen anlayamamaktadırlar! ABD’nin bu yeni savaşta aradığı; hava harekatından sonra, Bağdat önlerinde göğüs göğüse çarpışacak piyade güçlerdir. Bunların ABD dışındaki güçlerden, özellikle Kürtlerden oluşması için yoğun çaba sarfetmektedir! Orada ölecek ABD askerlerinin Washington’daki yansımalarını ve bedelini çok iyi bilen ABD yönetimi; çayın taşı ile çayın kuşunu nasıl vurabilirimin hesaplarını yapıyor! Yani; mayın eşekleri arıyor! Şer ittifakı dün, bu eşekleri buldu ve Cihan Devletimizi param parça etti. Belli ki, iştihası henüz dinmedi! Bu eşeklerden, hemen her devirde mebzul miktarda bulunduğundan, bunları binecek ve kullanacaklar elbette olacaktır!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT