BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nüfus cüzdanları artık daha güvenli

Nüfus cüzdanları artık daha güvenli

Taklit ve sahteciliğin önlenmesi için yeniden düzenlenecek olan nüfus cüzdanları imza yerine parmak iziyle alınabilecekANKARA - Nüfus kayıtlarının tutulmasında çağdaş teknolojinin kullanımına imkan sağlayan ve nüfus cüzdanlarının güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeren tasarılar, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Nüfus Yasası’nda değişiklikler öngören tasarıya göre, zorunlu durumlar dışında, doğumlar yurt içinde 30 gün, yurt dışında ise 60 gün içinde ilgili birimlere bildirilecek. Babaların yanı sıra zorunlu durumlarda ana da bildirimde bulunabilecek. Evlilik durumunda nüfus müdürlüklerine bildirimden memur yerine evlenen çift yükümlü tutulacak. Evlilik bildirimi, 10 gün içinde yapılacak. Nüfus kütükleri, bilgisayar ortamında tutulacak. Merkezde bilgisayar ortamında tutulan nüfus kütükleri ile özel kütüklere ait mikrofilm yedekleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek yerlerde saklanacak. Bilgisayar kütüklerinde kişisel ve idari bilgilerin yanı sıra, kişinin dini bilgileri ve medeni hali de yer alacak. Parmak iziyle alınabilecek Tasarı ile kimlik sahteciliğini önlemek için parmak izi sistemi uygulaması getiriliyor. Nüfus cüzdanı, nüfus aile kütük kayıtlarına uygun olarak yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince, yurt dışında da başkonsolosluklarca düzenlenerek kişilerin kendilerine, reşit olmayanların veli, vasi veya resmi vekillerine parmak izi alınarak verilecek. Tasarı, Nüfus Yasası’nda öngörülen, bildirimin yerine getirilmemesi halinde ödenecek para cezalarını da günün şartlarına göre yeniden düzenliyor. Buna göre cezalar, memurlara 7.5 milyon lira, kişilere de 15 milyon lira olarak uygulanacak. Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve mücbir sebepler nedeniyle nüfus ve aile cüzdanının kaybedilmesi ve nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumu ile yetkili kurum ve kuruluşların kimsesiz çocuklarla ilgili nüfus cüzdanı talepleri ve doğum bildirimlerinde bu para cezaları uygulanmayacak. Yeni proje hayata geçirilinceye kadar eski uygulama sürecek. Kimlik numarası bulunacak Komisyonda kabul edilen bir başka tasarı ile de çeşitli dolandırıcılık olaylarına karışanlarla toplum içinde kendilerini gizlemek ve kaybettirmek niyetinde olanların yasadışı eylemlerinin kolaylaşmasına neden olan mevcut teknolojiden vazgeçilmesi öngörüldü. Buna göre nüfus cüzdanlarında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT