BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eserleriyle yaşıyor

Eserleriyle yaşıyor

Türk Edebiyatı Vakfı, kurucusu olan Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı’nın eserlerini yayımlamayı sürdürüyor. Türk Edebiyatı Dergisi de vefatının ikinci yılında Kabaklı ağırlıklı dosyalarla çıktı.Türk Edebiyatı Dergisi’nin şubat sayısı, iki yıl önce 8 Şubat’ta kaybettiğimiz Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı’ya ayrılmış geniş bir bölümle okuyucu önüne çıkıyor. Kabaklı’nın 1991 yılında ABD’de verdiği bir konferans metni, ilk defa okuyucu ile buluşuyor. Ayşe Göktürk Tunceroğlu’nun yayına hazırladığı bu konferansın ilk bölümü “Ruh Adam” başlığını taşıyor. Derginin Genel Yayın Yönetmeni İsa Kocakaplan, “Eserleriyle Yol Açan Adam” başlığı altında Ahmet Kabaklı’nın yazı hayatını ve eserlerini inceliyor. Makalede, Kabaklı’nın daha üniversite yıllarında yazdığı ilk yazısındaki çizginin vefatına kadar değişmeden, ama gelişerek sürdüğü vurgulanıyor. Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Servet Kabaklı (Kabaklı Hoca’ya Ariza) ve Yavuz Bülent Bâkiler (Benim Ağabeyim Ahmet Kabaklı) de kaleme aldıkları yazılarında, Ahmet Kabaklı’nın kültür adamlığı yönü üzerinde duruyorlar. İlk yazı, ilk heyecan 8 Şubat 2001 tarihinde vefat eden Ahmet Kabaklı’nın yazı hayatı daha 22 yaşında üniversite öğrencisi iken 20 Kasım 1946 tarihinde Son Saat gazetesinde “Yunus Emre mi Yalan Söylüyor, Gölpınarlı mı?” başlıklı tenkit yazısıyla başladı. 1947 yılından itibaren “Hareket” dergisinde “Ayın Hercümerci” başlığı ile polemik, mizah ve hiciv yazıları yazdı. Diyarbakır’da öğretmenliği sırasında “Karacadağ” dergisini yöneten Kabaklı, giderek şiir ve yazılarıyla edebiyat camiasında tanındı. Hareket ve Karacadağ dergilerinden başka Bizim Türkiye, Hisar, İstanbul, Çağrı, Türk Folklor Araştırmaları, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Mavera, Pınar, Kültür ve Sanat, Türk Edebiyatı gibi dergilerde de şiirler, makaleler yazmaya devam etti. Asıl ününü Türk basınında duyuran Ahmet Kabaklı, Son Saat, Tercüman, Yeni Haber ve Türkiye gibi gazetelerde idarecilerin ve geniş halk kitlelerinin dikkatlerini uyandıran kültür hayatımız ile ilgili konularda yirmi binden fazla fıkra ve makale kaleme aldı. Tercüman gazetesindeki yazıları önce “Fıkra Müsabakamızın Birincileri” başlığı altında yarışmayı kazanan diğer iki birinciyle birlikte aynı köşede dönüşümlü yayımlandı. Eğitim stajı yapmak üzere Paris’e gitmesi sebebiyle yazılarını aralıklarla da olsa “Uzaktan Uzağa” başlığı altında okuyucusuyla buluştu. Tercüman ve sonrası Tercüman gazetesinde 1961 yılından itibaren “Gün Işığında” adlı köşesinde yazmaya devam etti. Tercüman gazetesinin sahiplerinin değiştiği dönemlerde milliyetçi fikirlerinden dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşadı. 1986 yılında Tercüman’daki yazılarına bir süre ara verdi. 1986’nın kasım ve aralık aylarında Yeni Haber gazetesinde yazdı. Bu dönemde “Temellerin Duruşması” ve senaryo olan “Şair-i Cihan Nedim”i telif etti. 1 Şubat 1988 tarihinde tekrar yazmaya başladığı Tercüman’daki yazı hayatı 2 Mart 1991’de son bulmuştur. Kabaklı, 19 Mart 1991’den itibaren Türkiye gazetesinde “Gün Işığında” adlı köşede yazmaya başladı ve bu süre 19 Kasım 2000 tarihine kadar devam etti. Ahmet Kabaklı, 1970 yılında Türk milletinin fikir, sanat ve edebiyat sahasında millî çizgiler içerisinde gelişmesine çalışmak ve genç kabiliyetleri desteklemek için zamanın ilim ve fikir hayatının tanınmış kişileri ile birlikte Edebiyat Cemiyeti’nin kurulmasına öncülük etti. 1978 yılında Türk edebiyatını, sanatını, kültürünü ve bunlara mensup şahsiyetleri tanıtmak ve güçlendirmek gayesiyle Ahmet Kabaklı’nın önderliğinde Türk Edebiyatı Vakfı kuruldu. Yine Kabaklı’nın öncülüğünde çıkartılmaya başlayan ve başyazarlığını yaptığı Türk Edebiyatı dergisi 15 Ocak 1972’den beri yayın hayatına devam ediyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT