BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NATO ve ABD

NATO ve ABD

Türkiye, Birleşik Amerika için çok değerli. Bu değer, Irak operasyonu ile sınırlı değil. Amerika, Türkiye üzerinden Orta Asya’ya daha kolay uzanacağı fikrinden hiç vaz geçmedi. Amerika, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini, fakat İngiltere üslûbunda bir ABD politikası izlemesini istiyor. Bunun farkında olan Avrupa, bilhassa Pax Americana’yı Pax Germenica için tehdit sayan Almanya, sinirleniyor ve bu asabiyetini Türkiye’ye de yansıtıyor.Türkiye, Birleşik Amerika için çok değerli. Bu değer, Irak operasyonu ile sınırlı değil. Amerika, Türkiye üzerinden Orta Asya’ya daha kolay uzanacağı fikrinden hiç vaz geçmedi. Amerika, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini, fakat İngiltere üslûbunda bir ABD politikası izlemesini istiyor. Bunun farkında olan Avrupa, bilhassa Pax Americana’yı Pax Germenica için tehdit sayan Almanya, sinirleniyor ve bu asabiyetini Türkiye’ye de yansıtıyor. Türkiye’ye patriot füzeleri çeşidinden savunma silâhları verilmesi talebini, Birleşmiş Milletler kararına kadar erteleyen Almanya, Fransa ve Belçika’nın tutumunun, Birleşik Amerika’ya tepki olduğu âşikârdır. Bu arada belki Türkiye’ye de BM kararını bekle ihtarı var. Ama ne olursa olsun, NATO’nun çok kıdemli, çok sadık ve çok güçlü üyesi Türkiye’nin nadirat kabîlinden bir isteğine mübalağa ile veto şeklinde de tanımlanan askıya alma cevabı, bizde ve dünyada, bilhassa muhâtabın kendisi bulunduğunun idrakindeki Birleşik Amerika’da epey yankı yaptı. NATO sona erdi gibi mantık dışı abartmalar bile görüldü. Avrupa Ordusu oluşturmak fikrinin şampiyonu Fransa’nın, Türkiye’nin bu güçte karar kademesinde bulunmak istemesinden dolayı gecikme dolayısıyle Ankara’ya mukabelesi de düşünülebilir. Türkiye’ye Avrupa Ordusu’nda tam üyelik vermekden kaçınan Fransa’nın, Rusya’dan medet umması da, milletlerarası ilişkilerin ne derecede karmaşık, hatta karmakarışık olabileceğinin göstergesidir. Ama o kadar şaşırtıcı da değildir. Fransa, Türkiye yerine Rusya vasıtasıyle Asya’ya daha kolay gidebileceği fikrindedir. Hafta tamamlanıyor. Önümüzdeki hafta karşılıklı pozisyonlar daha belirgin hâle gelecek. Her hâl-ü kârda Türkiye, bir Avrupa devleti olduğunu unutmamak durumundadır. ABD ile stratejik ittifakımız, bu çerçeve içindedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT