BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF’den kurtulma yolu

IMF’den kurtulma yolu

Türkiye’yi IMF ve Dünya Bankası’nın baskısından, giderek ağırlaşan ve Türk ekonomisini iflasa sürükleyen dış borç, iç borç ve bilhassa faizlerinden kurtaracak en kısa yol yer altında yatan adeta “esir madenler” haline gelen madenlerimizin bir an önce işletilmesidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler yaptığı açıklamada: “Türkiye’nin 2 trilyon dolarlık yeraltı kaynağı var. Yılda en az 4 milyar dolarlık bölümünü işlemeyi hedefliyoruz” demiştir.Türkiye’yi IMF ve Dünya Bankası’nın baskısından, giderek ağırlaşan ve Türk ekonomisini iflasa sürükleyen dış borç, iç borç ve bilhassa faizlerinden kurtaracak en kısa yol yer altında yatan adeta “esir madenler” haline gelen madenlerimizin bir an önce işletilmesidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler yaptığı açıklamada: “Türkiye’nin 2 trilyon dolarlık yeraltı kaynağı var. Yılda en az 4 milyar dolarlık bölümünü işlemeyi hedefliyoruz” demiştir. Fakat dış güçler ve bunların içerdeki uzantıları bu hedefi kesin olarak önlemeye çalışacaklardır. Mevcut kanunlar ve yönetmelikler öyle hazırlanmıştır ki; Türkiye’de madencilik yapmak ‘zor’ şöyle dursun ‘yasak’ hale getirilmiştir. Gelişmekte ve fakir ülkelerde dış güçlerin lobileri “esir madenler” yani madenleri esir alıyorlar. Esir madenler mefhumu nedir? Türkiye Madenciler Derneği Başkanı İsmet Kasapoğlu’nun basında yer alan açıklamasına göre: “Türkiye yılda 8 milyar dolarlık üretim yapabilir. Çünkü bazı kıt’alarda bile bulunmayan bir maden zenginliğine sahip. Önce madenciliği yapılabilir hale getirmek gerek” derken bunun sebebini şöyle izah etmektedir: “Büyük maden üreticisi şirketler ürettikleri madenin bir başka ülkede bulunması halinde; hemen o ülkeye gidip ya madeni satın alıp kapatıyorlar ya da lobiler yoluyla hükümetleri etkileyip, kredi ve rüşvetlerle o madenin üretilmesini engelliyorlar. Madenleri esir edip kendilerine rakip olmalarının önünü kesiyorlardı. İşte biz yıllardır kendi madenlerimizi çalıştırmıyorsak kendi kendimize bu esaret kelepçesini vurduk...” 40 yıldır bu işle uğraşıyorum. Türkiye çok önemli doğal kaynaklara sahip. Altın, toryum, bor, linyit, mermer, çinko ve daha niceleri var ama çıkaramıyoruz. Dostumuz dediğimiz Batı dahil Türkiye’nin kendi varlıklarının farkına varmalarını istemiyorlar. Bu sebeple de müthiş bir propaganda ve yanıltma var. Türkiye de maalesef bunların etkisinde kalıyor... Örneğin bor madenlerinde nasıl bir strateji izleniyor. Anlamak mümkün değil. Yurtdışındaki Hans’a tonu 100 dolara bor satıyorlar. Ahmed, Mehmed istediğinde 200 dolara veriyorlar. Bu nasıl strateji? Anlayan varsa bize anlatsın...” AKP iktidarında bu saçmalıkların düzeltilmesini ve madenlerimizin esaret zincirinin kırılmasını istiyoruz. Ama IMF, Dünya Bankası, ABD ve AB bunu önleyeceklerdir. Madenlerimizi kullandırmıyorlar!.. Benim yazılarımın en önemli özelliği belgelere dayalı olmasıdır. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Pof. Dr. Güven Önal’ın basında yer alan açıklamasına göre: “Dış güçler kaynaklarımızı kullandırmıyorlar. Gelişmiş ülkelerin Türkiye’nin bu kaynaklarını kullanmasını engelleyecekleri açıktır. Ülkemizin, maden rezervleri açısından dünyanın zengin ülkeleri arasında yer aldığı bilinmektedir. Türkiye’de bugün yaklaşık 4000 maden yatağından 50 civarında farklı madenin üretimi yapılmakta, bir kısmı yurt içinde değerlendirilmekte, bir kısmı da yurt dışına satılmaktadır. Tabii ülkemiz maden rezervleri içinde en yüksek payı bor ve granit almaktadır. Dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 65’i (2.5 milyar ton) ülkemizde bulunmaktadır. Endüstride çok geniş bir kullanım alanına sahip olan bor, ülkemizin petrolü olarak bilinmektedir.” 1 kilo bor ile 500 km giden ve saatte 80 km hız yapan araç ABD’de yapılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT