BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir tenkit mektubu (Zırva tevil götürmez)

Bir tenkit mektubu (Zırva tevil götürmez)

Hamidullah ile ilgili yazılardan dolayı gelen bir tenkit mektubunda deniyor ki: 1- Miracı inkâr etmekle ne olur? O, İslamı kabul ediyor ya. Namaz kılan bir Müslümana Miracı veya Şakkul-kamer mucizesini inkâr etti diye kâfir denir mi? Kâfir diyenin kendisi kâfir olmaz mı? CEVAP: Miracı inkâr edenin kâfir olacağı Ruh-ül-beyan ve Bahr-ür-raık’ta yazılıdır. Bir mucizeyi veya dinimizin bir hükmünü inkâr edenin kâfir olacağı bütün din kitaplarında yazılıdır.Hamidullah ile ilgili yazılardan dolayı gelen bir tenkit mektubunda deniyor ki: 1- Miracı inkâr etmekle ne olur? O, İslamı kabul ediyor ya. Namaz kılan bir Müslümana Miracı veya Şakkul-kamer mucizesini inkâr etti diye kâfir denir mi? Kâfir diyenin kendisi kâfir olmaz mı? CEVAP: Miracı inkâr edenin kâfir olacağı Ruh-ül-beyan ve Bahr-ür-raık’ta yazılıdır. Bir mucizeyi veya dinimizin bir hükmünü inkâr edenin kâfir olacağı bütün din kitaplarında yazılıdır. Böyle bir kimse, namaz kılsa da kâfirdir, oruç tutsa da kâfirdir. Evet bir müslümana kâfir diyen kâfir olur. Bir kâfire müslüman diyen de kâfir olur. Hele miracı inkâr eden, İslamiyetin semavi bir din olmadığını söyleyen bir kâfir için büyük İslâm âlimi diyen, Allah rahmet etsin diyen, mümin ise kâfir olmaz mı? 2- Şakkul-kamer mucizesi hakkında âyet yoktur. Âyet olmayınca inkâr etmek küfür olamaz. CEVAP: Bu mucize, Kamer suresinin ilk âyetlerinde bildiriliyor. Âyeti ancak kâfir inkâr eder. 3- Hz. Aişe de, Mirac rüyada oldu diyor. Buna ne diyebilirsiniz? CEVAP: Bedenle gidilen Miracdan başka rüyada görülen miraclar da olmuştur. Hz. Aişe validemizin bildirdiği bu miraclardır. Çünkü meşhur Mirac olayında henüz Aişe validemizle evlenmemişti bile. 4- Onun kitaplarındaki görüşleri, kendine ait değildir. Çeşitli yazarlardan nakildir. Kendine ait olmayan görüşlerden dolayı onu nasıl suçlarsınız? CEVAP: Madem nakletmek suç değilse, naklettiğimiz yazılardan dolayı, bizi niçin suçluyorsunuz? Bizimki de nakil. O naklederken kâfirlerin görüşlerini kabul ediyor. Biz de kabul etmiyoruz. 5- Onu tenkit edenlerden Prof. Zeki Çıkman, tıp doktorudur. Doktor dinden ne anlar ki? CEVAP: Din kimsenin inhisarında değildir. İsteyen herkes, dini öğrenebilir. İmamı a’zam hazretleri de tüccar idi. Doktor olan dini öğrenemez mi? Zeki Çıkman tıp profesörü de, kendi ülkesinde vatandaşlıktan çıkarılan Hamidullah, ne profesörüdür? Devletler Hukuku pro-fesörüdür. Biz onu hukukçu olduğu için değil, Ehli sünnet düşmanı bir mezhepsiz olduğu için tenkit ediyoruz. 6- Sadreddin hocanın oğlu, 19’culuk dinine girdi. Onun görüşleri doğru olsaydı, oğluna etki ederdi. CEVAP: Oğlundan dolayı baba tenkit edilmez. Hz. Âdem’in ve Hz. Nuh’un oğullarından biri kâfir idi. Bunlardan dolayı babalarına söz söylenir mi? 7- Davudoğlu Hocanın ona “Paslı silsile veya reformcu” demesinin önemi yoktur. Çünkü o, başka ilim adamlarını da, mesela Efgani’yi ve Abduh’u da tenkit etmiştir. CEVAP: Efgani ve Abduh vesikalı masondur. Vesikasını göstermek suç mu oluyor? 8- Birçok kimsenin Hamidullah’ı övmesine ne diyeceksiniz? CEVAP: Kötülerin çok olması, onların haklı olduklarını göstermez. İşte bir âyet meali: (İnsanların çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar.) [Enam 116] Hele kötüler din görevlisi olursa daha kötüdür. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görür.) [Hakim], (Bir zaman gelir ki, din adamları fitne unsuru olur, camiler ve hafızlar çoğalır, ama, hakiki âlim hiç bulunmaz.) [Ebu Nuaym]
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 117491
  % -0.77
 • 6.8603
  % 0.09
 • 7.7982
  % 0.08
 • 8.6376
  % 0.29
 • 396.896
  % -0.18
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT