BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bid’at ve bid’at ehli olanlar

Bid’at ve bid’at ehli olanlar

Resulullah efendimizin ve Onun dört halifesinin zamanlarında dinde olmayan bir inanışı, bir işi, bir sözü ortaya çıkarmak ve böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek yasak edilen bid’at olur. Bid’at üç türlüdür:Resulullah efendimizin ve Onun dört halifesinin zamanlarında dinde olmayan bir inanışı, bir işi, bir sözü ortaya çıkarmak ve böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek yasak edilen bid’at olur. Bid’at üç türlüdür: 1- İslamiyetin küfür alameti dediği şeyleri zaruret olmadan kullanmak, en kötü bid’attir. 2- Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uymayan inanışlar da kötü bid’attir. 3- İbâdet olarak yapılan yenilikler, reformlar, amelde bid’at olup büyük günahtır. (c. 2, m. 19) İbâdetlerde böyle değişiklik yapanlara da bid’at ehli denir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Her bid’at sapıklıktır.) [Müslim] (Bir bid’at çıkaranın namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tövbesi, farzı, nafilesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz, hamurdan [yağdan] kıl çıkar gibi, dinden çıkması kolay olur.) [İbni Mace] (Allahü teâlâ, bid’at ehlinin ne duâsını ne zekâtını ne haccını, ne namazını, ne de sadakasını kabul eder, yağdan kıl çıkar gibi dinden çıkar.) [Deylemî] (Bid’at ehli, bid’atini Allah rızası için terk etmedikçe, hiçbir ameli kabul olmaz.) [Deylemi, İbni Neccar, Ebu Nasr, İbni Ebi Asım] (Bid’at ehlinin tövbesi, bid’ati bırakana kadar kabul olmaz.) [Taberâni] (Tövbesi kabul olmaz demek, bid’at ehli, bid’atinden sevap beklediği, iyi bir iş yaptığını sandığı için tövbe etmeyi düşünmez. Bu bid’atten vazgeçmediği için de ibâdeti kabul olmaz.) (Bid’at ehlinin hiç birisi Sırattan geçemez, cehenneme düşer.) [İbni Asakir] (Bid’at çıkarıp, onunla amel edenlere lanet olsun.) [Dare Kutnî] (Bid’at çıkarana da, onu himaye edene de lânet olsun.) [Buhari] (Bid’at ehlini beğenmeyenin kalbi, îman ile dolar.) [Gunye] (Bir zaman gelir, sünnetim unutulur, bid’atler çıkar. Sünnete uyanlar garip olur, yalnız kalır. Bid’atlere uyan ise, kendilerine çok yardımcı bulur.) [Şir’a] (Amellerin en hayırlısı farzlar, en kötüsü de bid’atlerdir.) [Beyheki], (Bid’at ehli, yaratıkların en kötüsüdür.) [Ebu Nuaym] (Bid’at ehline sert davran! Allah, onlara düşmandır.) [İbni Asakir] (Ümmetim gruplaşacak, bid’atlere bulaşacak, tıpkı kuduzun ısırıp da, kuduranda hiçbir yer kalmayıp her tarafını sardığı gibi, bu bid’at de onların her hallerine bulaşacaktır.) [Ebu Davud] (Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, [bid’at ehli olan] 72’si cehenneme gider. Yalnız bir fırka kurtulur. Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshabımın gittiği yolda gidenlerdir.) [Tirmizi] (Bu fırkanın ise, Ehl-i sünnet vel-cemaat olduğu icma ile bildirildi.) [Mekt. Rabbani, Hadika] Ahmed bin Muhammed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki: Fırka-i naciyye, bugün dört mezhepte toplanmıştır. Bu zamanda bu dört hak mezhepten birine uymayan, bid’at ehlidir. (Tahtavi) (Bid’atler yayıldığı zaman ilmi olanlar bunu açıklasın. Eğer açıklamayıp ilmini gizlerse, Allahın indirdiği Kur’anı gizlemiş olur.) [İbni Asakir] (Bid’atler çıkınca âlim ilmini açığa çıkarsın! İlmini açıklamayana lânet olsun!) [Deylemi] İmam-ı Malik hazretleri, (Bid’at ehlinin şahitliği kabul olmaz) buyurdu. O halde bid’atlerden çok sakınmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT